Rutiner & information

Rutiner och riktlinjer

Avsluta graviditet vid abort

Behörighet läkare - barndiagnos

Elektronisk födelseanmälan

Elektronisk födelseanmälan Administration

E-recept till patient med reserv- eller samordningsnummer

Födelseanmälan när mamman inte är folkbokförd utan har reservnummer

Patient med skyddade personuppgifter

Resurstidbok

Samordningsnummer

Skapa/avsluta vårdmappar och byte av MVC

Slut- och Arkivsignera för överföring till Graviditetsregistret

Utskrivning av barn

Utskrivning av barn - sekreterare

Information och tillfälliga rutiner

Begäran av spärr av vårdinformation

Checklista vid fel i Obstetrix Information bugg MHV2

Journalsökord Obstetrix VGR

Kompletterande information Obstetrix VGR

Loggranskning i Obstetrix

Läkemedelsförskrivning för patient med skyddade personuppgifter

Markera i journal när reservnummer är enligt VGR-format

Obstetrix VGR - gemensam databas

Systemadministration

Utbildning Åtkomstkontroll

Utbildningsmiljö Obstetrix VGR

Läs mer om

Befolkningsregistertjänsten, Befreg

Elektroniskt läkarintyg

Senast uppdaterad: 2018-01-10 12:03