Projekt TAPIR

Tjänstekatalog e-hälsotjänster för privata vårdgivare inom vårdval

En tjänstekatalog för privata vårdgivare inom vårdval ska etableras. Tjänstekatalogen ska innehålla uppgifter som tjänstens ingående system och funktioner, tekniska krav, drift, support (teknisk support såväl som användarstöd) och utbildning samt kostnader för att nyttja tjänsten. Erbjudandet avser befintliga patientnära e-hälsotjänster.

Support och kundrelation såväl IT-leverans ska hanteras på ett effektivt och professionellt sätt med tydliga processer och ansvar för en likvärdig servicenivå oberoende av vårdgivare.

Projektets resultat och mål syftar till ett möjliggörande av sammanhållen journalföring mellan vårdgivare inom VGR:s vårdval.

Nyheter kopplade till projektet presenteras alternativt uppdateras löpande.

Senast uppdaterad: 2017-11-29 12:37