Kontakt

E-post till Privata vårdgivare

Vill du komma i kontakt med oss? Du når oss säkrast via vår funkionsbrevlåda som alltid är bemannad.
E-postadress

Gäller din fråga Privera och/eller ersättning? Kontakta Privera via deras funktionsbrevlåda.
E-postadress

Anna-Pia Lindeberg

Regionutvecklare
Telefonnummer
E-post

Manuela Löfving

Regionutvecklare
Telefonnummer
E-post

Marie Gustafsson

Enhetschef enhet Primärvård
Telefonnummer
E-post