Sortiment

Lagervara är produkter med hög förskrivningsvolym, hög förskrivningsfrekvens och/eller behov av snabb leverans.
Beställningsvara med leverans inom 17 vardagar är produkter med en lägre förskrivningsfrekvens och/eller mindre förskrivningsvolym.

Ersättningskedja
Vid beställning i Websesam ges för vissa produkter förslag på likvärdig produkt som kan levereras vid kommande leveranstillfälle. Syftet är att synliggöra de likvärdiga produkter som finns i lager, öka omsättningen av produkter och därmed minska lagervolymerna. 

Sortimentsarbete
Målet för det gemensamma sortimentsarbetet är att tillhandahålla funktionella och säkra hjälpmedel på lägsta effektiva hjälpmedelsnivå som uppfyller brukarnas behov utan överutrustning. 

Hjälpmedelscentralen ansvarar för:

  • Upphandlingsarbete
  • Sortimentsgruppsarbete
  • Leverantörskontakter
  • Sortimentsöversikter
  • Artikelunderlag
  • Leverantörsuppföljning
  • Registervård i Sesam 

Upphandlingar görs enligt kriterier och riktlinjer som är fastställda i Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel. 

Beredningsgrupp hjälpmedel vid medicinsk behandling utser en referensgrupp inför upphandling av ett produktområde. Referensgruppen består av vårdgivarrepresentanter som har uppdrag att lämna synpunkter och medverka i sortimentsarbetet.

Sortimentsöversikter som beskriver aktuellt sortiment publiceras på Hjälpmedelscentralens webbplats samt finns länkade i Websesam.

Hjälpmedelscentralens webbplats om sortiment


För produkter som inte är lagervara eller beställningsvara ska Hjälpmedelscentralen informera beställaren om beräknad leveranstid.


Hjälpmedelscentralen ska tillse att de hjälpmedel som finns i sortiment för förskrivning finns tillgängliga i vårdgivarnas gemensamma IT-stöd med produkt- och artikelinformation, prisuppgift, bilder och bruksanvisning för såväl hjälpmedel med funktionshyra, köphjälpmedel och förbrukningsartiklar.

Det finns undantag där priset är okänt vid beställningstillfället t ex måttbeställda
kompressionsstrumpor eller vid beställning av infusionspumpar för medicinering och parenteral nutrition samt förbrukningsartiklar till infusionspumpar, där vårdgivarnas nuvarande beställningsrutiner kvarstår under en övergångsperiod.

Hantering av infusionspumpar som utgått ur TLV´s förmån


Hjälpmedelscentralen ska tillse att när utprovningsprotokoll krävs ska
dessa kunna bifogas beställningen och vara läsbara ifrån patientbilden i IT-stödet.

Utprovningsprotokoll hämtas på Hjälpmedelscentralens webbplats.


Hjälpmedelscentralen ska kontrollera att förskrivningsbara hjälpmedel i sortiment finns i nationella hjälpmedelsdatabasen.

 

Senast uppdaterad: 2018-02-12 14:42