Beredningsgrupp för hjälpmedel vid medicinsk behandling

Ordförande

Fredrik Ahlvik, samordnare Koncernstab Hälso- och sjukvård
E-postadress

 

Representanter

Södra Älvsborgs sjukhus

Merja Kekäläinen
E-postadress

Skaraborgs sjukhus

Annika Bergkvist
E-postadress

Habilitering & Hälsa
Och
Primärvård, offentlig vårdgivare

Bosse Zetterlund
E-postadress

Regionservice, Hjälpmedelscentralen

Jonas Andersson
E-postadress

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:22