Ledningsråd för hjälpmedel vid medicinsk behandling

Ordförande

Jan Kilhamn, Korncernstab Hälso-och sjukvård
E-postadress

Vice ordförande

Mona  Palmqvist
E-postadress

Sekreterare

Fredrik Ahlvik, Samordnare Koncernstab Hälso- och sjukvård
E-postadress

 

Representanter

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Mona  Palmqvist
E-postadress

Skaraborgs sjukhus

Josef Adolfsson
E-postadress

Kungälvs sjukhus

Susanne Thuresson
E-postadress

Habilitering & Hälsa
och
Primärvård, offentlig vårdgivare

Jeanette Rehn
E-postadress

Regionservice, Hjälpmedelscentralen

Janne Malmborg
E-postadress