Hjälpmedelsforum

Hjälpmedelsforum utgör ett forum för dialog och informationsutbyte avseende förskrivning och försörjning av hjälpmedel. Genom information och kommunikation ges förutsättningar för en likvärdig grundsyn på förskrivning och försörjning för patienter i Västra Götaland

Mötestider

Hjälpmedelsforums representanter

Uppdrag för Hjälpmedelsforum

Möten 2018

Hjälpmedelsforums möten är i centrala Göteborg klockan 09:15- 15:00  
26 april
6 december

Hjälpmedelsforums representanter

Ordförande
Samordningsfunktionen för hjälpmedel

Kommunernas representanter
Ale kommun
Anna-Karin Sandberg 
E-postadress

Alingsås kommun 
Elisabeth Nyberg
E-postadress

Bengtsfors kommun
Saara Smit 
E-postadress

Bollebygd kommun 
Anna-Karin Westin
E-postadress

Borås stad 
Maria Rydell 
E-postadress

Dals-Eds kommun 
Hanna Ohlsson
E-postadress 

Essunga kommun  
Susanne Ström
E-postadress

Falköpings kommun 
Anetthe Jovanovic Karlsson
E-postadress

Färgelanda kommun 
Katarina Gustafsson
E-postadress

Grästorp kommun 
Agneta Elmlund
E-postadress

Gullspångs kommun 
Susanne Ljungberg 
E-postadress

Göteborgs stad 
Jeanette Utbult
E-postadress

Göteborgs stad 
Gun Olofsson
E-postadress

Göteborgs stad 
Maj-Lis Stenberg
E-postadress

Göteborgs stad 
Sara Carlsson
E-postadress

Göteborgs stad
Johanna Sternvik 
E-postadress

Götene kommun 
Marianne Edelbring
E-postadress

Herrljunga kommun
Peter Gustavsson 
E-postadress

Hjo kommun 
Camilla Söderberg Wiktorin 
E-postadress

Härryda kommun
Elisabet Johansson
E-postadress

Karlsborgs kommun
Gunilla Petersson
E-postadress

Kungälvs kommun
Anna Andersson
E-postadress

Lerums kommun  
Maria Hilding
E-postadress

Lidköpings kommun 
Claes-Håkan Ekberg
E-postadress

Lilla Edets kommun 
Liselott Andersson
E-postadress

Lysekils kommun 
Elisabeth Ingeby- Svensson
E-postadress

Mariestads kommun 
Carina Eriksson
E-postadress

Marks kommun 
Linda Augustsson
E-postadress

Melleruds kommun 
Ingrid Johansson
E-postadress

Munkedals kommun 
Margot Stelling
E-postadress

Mölndals stad 
Lena Olsson 
E-postadress

Orusts kommun 
Annika Grimhed
E-postadress

Partille kommun  
Miriam Olausson 
E-postadress  

Skara kommun 
Johanna Bohrén
E-postadress

Skövde kommun 
Åsa Warnemark 
E-postadress

Sotenäs kommun 
Birgitta Cederberg
E-postadress

Stenungsunds kommun 
Catrine Oscarsson Kjellstrand
E-postadress

Strömstads kommun 
Elisabeth Coster 
E-postadress

Svenljunga kommun 
Stefan Augustsson
E-postadress

Tanums kommun 
Annette Karlsson
E-postadress

Tibro kommun 
Ann-Kristin Andrén
E-postadress

Tidaholms kommun 
Erna Karlsson 
E-postadress

Tjörns kommun 
Berit Andersson
E-postadress

Tranemo kommun 
Gun Johansson
E-postadress

Trollhättans stad
Malin Wallenberg
E-postadress

Töreboda kommun 
Ulrika Berglund 
E-postadress

Uddevalla kommun 
Annica Hemberg
E-postadress

Ulricehamns kommun  
Lotta Andersson
E-postadress

Vara kommun 
Jeanette Nilsson
E-postadress

Vårgårda kommun 
Anna-Lena Hardtmann
E-postadress

Vänersborgs kommun 
Nathalie Höglander
E-postadress 

Åmåls kommun  
Elisabeth Fredriksson
E-postadress

Öckerö kommun 
Helen Davegårdh
E-postadress

 

Västra Götalandsregionens representanter

Primärvård offentlig
Närhälsan
Cecilia Pehrsson
E-postadress

Vakant

Vakant

Vakant

Vakant

Primärvård privata utförare
Kuling Rehab och Hälsa
Nadja Almqvist- Ljungberg
E-postadress

Rehab Medpro Clinic
Iren Lindgren
E-postadress

MP fysio
Lena Björendahl Kroon
E-postadress

Vakant

Vakant

Primärvårdens hjälpmedelsenhet
Jeanette Rehn
E-postadress 

Habilitering och Hälsa
Bosse Zetterlund
E-postadress

Stina Nyström
E-postadress

Länssjukvård
Kungälvs sjukhus 
Helena Johansson
E-postadress

SU, Sahlgrenska Universitetssjukhuset 
Carina Göransson
E-postadress

SÄS, Södra Älvsborgs sjukhus 
Merja Kekälainen
E-postadress

NU- sjukvården 
Vakant

Angereds Närsjukhus
Agneta Ronstad
E-postadress

SkaS, Skaraborgs sjukhus 
Annika Bergqvist
E-postadress 

Vakant

Vakant

Hjälpmedelscentralens representant
Janne Malmborg
E-postadress

Uppdrag för Hjälpmedelsforum

Hjälpmedelsforums representanter ska:

  • Verka för gemensamma och samordnade arbetssätt inom hjälpmedelsområdet.
  • Ansvara för kommunikation och dialog avseende tillämpning av rekommendationer från beredningsgrupperna och Ledningsrådet för hjälpmedel.
  • Föra in relevanta frågor som aktualiserats i respektive organisation.
  • Sprida information och förankra de frågor som hanterats i Hjälpmedelsforum 

Arbetsorganisation

Hjälpmedelsforum består av representanter från kommunerna i Västra Götaland, Västra Götalandsregionens förvaltningar och Hjälpmedelscentralen. Vid särskilda behov kan representationen ändras, exempelvis kan en stor kommun erbjudas två platser. Ledningsrådet för hjälpmedel beslutar om eventuell förändring. 

Representanter   Antal
Kommunerna i VG   53, varav 5 från Göteborgs stad
VGR:  
Primärvård, offentlig   5
Primärvård, privat   5
Primärvårdens hjälpmedelsenhet   1
Habilitering & Hälsa   2
Länssjukvård   8
Hjälpmedelscentralen   1

 

Arbetsformer

  • Hjälpmedelsforum har möte två till tre gånger per år, med inriktning på frågor där dialog är viktig. Kallelse med dagordning skickas ut senast två veckor innan möte.
  • Anmälan till möte ska göras enligt information på avsedd webbplats.
  • Samordningsfunktionen är ordförande och sekreterare.
  • Mötesanteckningar ska föras, skickas till representanterna samt finnas publicerade på avsedd webbplats.
  • Mötesanteckningar och övriga dokument ska finnas tillgängliga för representanterna på en gemensam plattform samt förvaras hos samordningsfunktionen.
  • Aktuell information förmedlas elektroniskt mellan mötena till representanterna, för vidare spridning till berörd enhet/verksamhet. 

Kommunikation

Representanterna i Hjälpmedelsforum ska säkerställa att information sprids inom de organisationer de representerar på forumet.

Nomineringsprocess

Samordningsfunktionen för hjälpmedelssamverkan initierar till respektive vårdgivare att utse representant till Hjälpmedelsforum. Representanter bör ha god kunskap om hjälpmedel.

Vid avslut av uppdrag som representant

Representant aviserar till samordningsfunktionen och sin uppdragsgivare att hen avser att avsluta sitt uppdrag.