Samarbetsavtal för försörjning av personliga hjälpmedel

Västra Götalandsregionen och de 49 kommunerna i Västra Götaland samarbetar i hjälpmedelsfrågor. Samarbetet omfattar Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel och Samarbetsavtal för försörjning av personliga hjälpmedel. Denna sida vänder sig främst till vårdgivare, förskrivare av personliga hjälpmedel och försörjare av hjälpmedel.

Guide till samarbetsavtalet

Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel

Nyheter Samarbetsavtal Hjälpmedel

Nyheter Websesam

Nyheter Hjälpmedelscentralen

Har du frågor mejla till: E-postadress

Postadress: Västra Götalandsregionen, Regionens Hus 405 44 Göteborg

Regionutvecklare och samordnare för hjälpmedelsfrågor

Anette Alfredsson (Samarbetsavtal)
E-postadress  
070-020 61 28

Kristina Süvari (Handbok, Samarbetsavtal)
E-postadress                                      
070-082 55 16