Jourreparation kan bli akut avhjälpande underhåll (1 december 2017)

Annonserade utbildningar inom basutbudet finansieras från och med 2017-01-01 via funktionshyran. Vårdgivaren debiteras alltså endast om anmälda deltagare uteblir eller vid sent återbud.

Sidan Prissättning i Guide Samarbetsavtal är uppdaterad med informationen.

Läs gärna mer om aktuella utbildningar på Hjälpmedelscentralens webbplats

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:20