Samarbetsavtal

Samarbetsavtal för försörjning av personliga hjälpmedel är tecknat mellan var och en av de 49 kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen. Avtalet gäller 2015-10-01 – 2017-09-30.

Samarbetsavtal för försörjning av personliga hjälpmedel
Bilaga A Tjänstespecifikation
Bilaga B Finansiell samverkan
Bilaga C Samarbete och styrning  

Under avtalstiden kan vårdgivarna och Hjälpmedelscentralen komma överens om förändringar i och utveckling av tjänster i syfte att öka kvalitet och öka kostnadseffektiviteten för vårdgivarna i Västra Götaland.

Senast uppdaterad: 2017-07-25 14:37