Beredningsgrupp Avtal och utveckling

Beredningsgrupp Avtal och utveckling ansvarar för beredning, uppföljning och utveckling av Samarbetsavtalet. Uppdraget omfattar beredning av strategiskt ekonomiska frågor, prioriteringar och utvecklingsuppdrag.Beredningsgruppen får uppdrag och strategisk vägledning från Ledningsrådet för hjälpmedel.

Uppdragshandling beredningsgrupp Avtal och utveckling

Ärendeprocess beredningsgrupp

Mötestider

Beredningsgruppens representanter

Möten 2017

Samtliga möten på Gullbergsvass konferens kl 9:15 - 15:00
26 januari
30 mars
24 maj
31 augusti
12 oktober
30 november

Beredningsgruppens representanter

Ordförande och sekreterare
Kristina Süvari
E-postadress
utvecklingsledare och samordnare för hjälpmedel

Anette Alfredsson
E-postadress
utvecklingsledare och samordnare för hjälpmedel

Kommunernas representanter

Elisabeth Coster
E-postadress
Fyrbodals kommunalförbund

Vakant
Skaraborgs kommunalförbund

Anna-Lena Hardtmann
E-postadress
Sjuhärads kommunalförbund

Anna Andersson
E-postadress
Göteborgsregionens kommunalförbund

Gun Olofsson
E-postadress  
Göteborgs stad

Västra Götalandsregionens representanter

Bosse Zetterlund
E-postadress
Habilitering & Hälsa

Sara Swenninger
E-postadress  
Närhälsan

Annika Bergqvist
E-postadress
Sjukhus

Vakant

Vakant

Hjälpmedelscentralens representant

Janne Malmborg
E-postadress
Hjälpmedelscentralen

Senast uppdaterad: 2017-07-17 12:50