Beredningsgrupp Handbok och sortiment

Beredningsgruppen ansvarar för beredning, uppföljning och revidering av riktlinjer och produktanvisningar i Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel. Sortimentsarbete sker i samverkan med Hjälpmedelscentralen. Beredningsgruppen får uppdrag och strategisk vägledning från Ledningsrådet för hjälpmedel.

Uppdragshandling för beredningsgrupp Handbok och sortiment

Ärendeprocess beredningsgrupp

Mötestider

Beredningsgruppens representanter

Möten 2017

Samtliga möten är i centrala Göteborg klockan 09:15 - 15:00
24 jan
28 mar
22 maj
29 aug
10 okt
28 nov

Beredningsgruppens representanter

Ordförande och sekreterare
Mia Isacson
E-postadress 
utvecklingsledare och samordnare för hjälpmedel

Anette Alfredsson
E-postadress
utvecklingsledare och samordnare för hjälpmedel

Kommunernas representanter

Maria Elveback
E-postadress
Fyrbodals kommunalförbund

Ulrika Berglund
E-postadress
Skaraborgs kommunalförbund

Linda Augustsson
E-postadress
Sjuhärads kommunalförbund

Lena Olsson
E-postadress
Göteborgsregionens kommunalförbund

Ingrid Ljungberg
E-postadress
Göteborgs stad

Västra Götalandsregionens representanter

Bosse Zetterlund
E-postadress
Habilitering & Hälsa

Anita Skagerstam
E-postadress
Närhälsan

Carina Göransson
E-postadress
Sjukhus

Vakant

Vakant

Hjälpmedelscentralens representant

Lotta Lindgren
E-postadress
Hjälpmedelscentralen

Senast uppdaterad: 2017-06-13 14:01