Beredningsgrupp IT-stöd

Beredningsgruppen hanterar frågor kring utveckling och anpassning gällande användningen av IT-stödet. Beredningsgruppen får uppdrag och strategisk vägledning från Ledningsrådet för hjälpmedel.

Uppdragshandling för beredningsgrupp IT-stöd

Ärendeprocess beredningsgrupp

Mötestider

Beredningsgruppens representanter

Möten 2017

Samtliga möten är i centrala Göteborg klockan 09:15 - 15:00
31 jan
4 apr
30 maj
5 sep
17 okt
5 dec

Beredningsgruppens representanter

Ordförande
Piotr Gabrys
 
Regionutvecklare IT-stöd hjälpmedel

Sekreterare
Kristina Süvari
E-postadress
Utvecklingsledare och samordnare för hjälpmedel

Kommunernas representanter

Susanne Lindquist
E-postadress
Fyrbodals kommunalförbund

Lotta Edvinsson
E-postadress
Skaraborgs kommunalförbund

Monika Hägg
E-postadress  
Sjuhärads kommunalförbund

Vakant
Göteborgsregionens kommunalförbund

Johanna Sternvik
E-postadress  
Göteborgs stad

Västra Götalandsregionens representanter

Stina Nyström
E-postadress
Habilitering & Hälsa

Carina Helgesson
E-postadress
Närhälsan

Annika Bergqvist
E-postadress
Sjukhus

Vakant

Vakant

Hjälpmedelscentralens representant

Jörgen Ehlin
Hjälpmedelscentralen

Senast uppdaterad: 2017-08-16 15:24