Ledningsrådet för hjälpmedel

Ledningsrådets uppdrag omfattar strategisk och taktisk ledning inom förskrivning och försörjning av hjälpmedel. Ledningsrådet för hjälpmedel är också forum för informationsutbyte mellan vårdgivarna och Hjälpmedelscentralen samt omvärldsbevakning inom hjälpmedelsområdet. Ledningsrådet för hjälpmedel fastställer uppdragshandlingar till beredningsgrupperna, Hjälpmedelsforum och samordningsfunktionen.

Uppdragshandling Ledningsrådet för hjälpmedel

Ärendeprocess Ledningsrådet för hjälpmedel

Mötestider

Ledningsrådets representanter

Mötestider 2017

Samtliga möten är i centrala Göteborg klockan 13:00 - 16:00

09 febr
12 april
08 jun
13 sept
02 nov
13 dec

Ledningsrådets representanter

Ordförande
Anneli Bjerde
VästKom
E-postadress

Vice Ordförande 
Jan Kilhamn, Koncernstab hälso-och sjukvård
E-postadress

Sekreterare
Anette Alfredsson
Samordnare för hjälpmedel
E-postadress

Kommunernas representanter

Monica Holmgren
GR, Göteborgsregionens kommunalförbund
E-postadress

Carin Bringestedt
GR, Göteborgs stad
E-postadress 

Christer Fransson
Fyrbodals kommunalförbund
E-postadress

Magnus Stenmark
Sjuhärads kommunalförbund
E-postadress 

Sven-Owe Andersson
Skaraborgs kommunalförbund
E-postadress

Västra Götalandsregionens representanter

Mikael Forslund
Habilitering & Hälsa
E-postadress

Jeanette Rehn
Närhälsan
E-postadress

Åsa Sand
Sjukhus
E-postadress

Eva-Lotta Johansson
Sjukhus
E-postadress

Sverker Andersson
Specialistvård, Koncernstab hälso- och sjukvård
E-postadress

Hjälpmedelscentralens representant

Janne Malmborg
Hjälpmedelscentralen
E-postadress  

Senast uppdaterad: 2017-09-22 10:59