Psykisk hälsa

Här finns direktlänkar till regionala samverkansfrågor gällande psykisk hälsa.

Västbus

Västbus är riktlinjer i Västra Götaland  för att barn och unga med psykisk/psykiatrisk och social problematik.
vgregion.se/vastbus

Kontakt

Malin Camper
Regionutvecklare
E-postadress


Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:27