Samrådsorganet, SRO

Samverkans- och ansvarsfrågor mellan Västra Götalandsregionen och länets 49 kommuner hanteras i det politiska samrådsorganet, SRO, som består av politiker från Västra Götalandsregionen och VästKom.

SRO har inget mandat att fatta länsövergripande beslut utan är en samrådsgrupp som avhandlar och rekommenderar huvudmännen att fatta beslut i frågor som rör samtliga 49 kommuner och Västra Götalandsregionen.

Ulf Olsson
Representerar: Boråsregionen/Sjuhärads Kommunalförbund
Roll: Ordf. KS, Borås stad

Martin Carling
Representerar: Fyrbodals Kommunalförbund
Roll: Ordf. KS, Dals-Eds kommun

Katarina Jonsson
Representerar: Skaraborgs Kommunalförbund
Roll: Ordf. KS, Skövde kommun

Jonas Ransgård
Representerar: Göteborgsregionens Kommunalförbund
Roll: Ordf. KS, Göteborgs Stad

Johnny Magnusson
Representerar: Västra Götalandsregionen
Roll: Ordf. Regionstyrelsen

Helen Eliasson
Representerar: Västra Götalandsregionen
Roll: v.ordf. Regionstyrelsen

Jonas Andersson
Representerar: Västra Götalandsregionen
Roll: Ordf. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen

Tony Johansson
Representerar: Västra Götalandsregionen
Roll: 1 v.ordf. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen

Jim Aleberg
Representerar: Västra Götalandsregionen
Roll: 2 v.ordf. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen

Minnesanteckningar, SRO

Titel

Kontakt

Beredning Västra Götalandsregionen
Johan Flarup, E-postadress
Rose-Marie Nyborg,  E-postadress

Beredning VästKom
Thomas Jungbeck, E-postadress
Anneli Asmundsson Bjerde, E-postadress

Senast uppdaterad: 2017-11-20 11:37