Tandvårdsintyg – uppsökande verksamhet med munhälsobedömning

Personer i vissa utsatta grupper har rätt att få inytg om nödvändig tandvård och en årlig munhälobedömning i sin bostad.

Verksamhetsberättelse 2016

Läs gärna uppföljningen av hur den uppsökande verksamheten gick förra året – med artiklar och kommentarer från Enhet Tandvård. 

Enhet Tandvård har övergripande ansvarar för den uppsökande verksamheten med munhälsobedömningar och för att berättigade personer ges intyg om N-tandvård.

Kommunen ska samverka enligt nedan för att alla delar i uppsökande verksamheten ska fungera.

Kommunen har ansvar för att

  • identifiera berättigade personer och ge dem intyg om N-tandvård redan från och med januari det år de fyller fyller 20 år
  • uppdatera alla kontaktuppgifter med mera i Intygsbeställningen
  • informera intygshavarna och erbjuda dem en årlig munhälsobedömning
  • vara kontaktlänk – boka tider, se till att personerna kommer iväg till tandvården, vid behov följa med
  • delta i den kostnadsfria utbildningen i allmän munhälsovård
  • närvara vid munhälsobedömningarna och ta emot de individuella instruktionerna om den fortsatta munvården
  • ge daglig munvård utifrån instruktionerna på munvårdskorten
  • anmäla avvikelse om samarbetet inte fungerar som det är tänkt

Intygsutfärdare kan vara en biståndsbedömare, sjuksköterska, LSS-handläggare med flera, som fått behörighet av MAS/områdesansvarig.

Munhälsobedömning

Munhälsobedömning, MHB, är en förenklad kontroll av munhåla, tänder och tandersättningar. Patienten måste ha ett intyg om N-tandvård. MHB utförs av legitimerad tandhygienist eller legitimerad tandläkare i patientens hem eller i det särskilda boendet. Behovet av munhygieninsatser bedöms med utgångspunkt från vad patienten eller personalen kan klara av. Tandhygienisten eller tandläkaren ska vid behov hänvisa till vårdgivare som är beredd att ta emot patienten för N-tandvård.

Vid varje MHB ska ansvarig vårdpersonal finnas med för att ge information om den boendes allmäntillstånd och speciella problem samt för att ta emot de individuella instruktioner som ges.

Utbildning i munhälsovård

En viktig del i den uppsökande verksamheten är den årliga och kostnadsfria utbildning för kommunens vårdpersonal om allmän munhälsovård. Utbildningen kan varieras med olika teman och anpassas till olika personalgrupper.
Den handlar bland annat om vilka sjukdomar som kan få allvarliga konsekvenser vid dålig munhygien, vad personalen behöver vara uppmärksam på och betydlesen av god munhygien för allmäntillståndet hos personer med stort omsorgsbehov.

Utbildningen kan även ges för anhöriggrupper.

Tips! Administrativa åtgärder för bättre munhälsa

1. Utse en munvårdsadministratör som sköter det som har med uppsökande verksamheten att göra och håller alla uppgifter aktuella i Intygsbeställningen. Administratören kan antingen vara en enda person för
hela kommunen, eller en för varje hemtjänstområde och boendeenhet.

2. Dela in områden och boenden. Stora boendeenheter och hemtjänstområden sett till geografi och befolkning kan enkelt indelas i avdelningar och distrikt i Intygsbeställningen. Det underlättar för munvårdsadministratören och leder till att många fler får sin munhälsobedömning.

Kontakta oss gärna så hjälps vi åt att få en optimal indelning.

3. Planera in utbildningarna i munvård. De är kostnadsfria och har olika teman varje år, och kan varieras efter behoven i kommunen. Det är bättre att några i personalen deltar, än ingen alls.
Folktandvården är flexibla i tid, plats och teman.

Kontakta gärna

Carina Wall Sjöblom – administrativ koordinator

E-postadress måndag, torsdag & fredag

  • Kontaktperson för kommuner om uppsökande verksamhet och intyg
  • Frågor om intyg om N-tandvård och F-tandvård
Senast uppdaterad: 2017-12-19 13:51