Information vid utskrivning

Vem initierar så tidigt som möjligt vilka hjälpmedel som krävs? Kommunerna behöver snabbt kunna ha hjälpmedel till hands.

Det gör fysioterapeuten och/eller arbetsterapeuten i slutenvården. Hjälpmedelsavtalet mellan VG och VGR ses över för närvarande.

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:20