Ungdomsmottagningar

Kommun och Västra Götalandsregionen har genom Socialtjänstlagen (SOL) och Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) ett befolkningsansvar. När det gäller ungdomsmottagningarna i Västra Götaland innebär detta ett gemensamt ansvar för psykisk hälsa, förebyggande, uppsökande och utåtriktade insatser för barn och ungdomar.

Att samverka i ungdomsmottagningarna är en del av kommunernas och Västra Götalandsregionens gemensamma arbete med att minska skillnader i hälsa och socioekonomiska förutsättningar. 

För att reglera och förankra varje ungdomsmottagning lokalt, finns avtal tecknade mellan respektive kommun och hälso- och sjukvårdsnämnd. Det gemensamma ansvaret formaliseras i ett länsgemensamt Inriktningsdokument. Huvudmanskapet för ungdomsmottagningen kan innehas av kommun, region eller privat vårdgivare.

Kontakt

Lone Dockered
Avdelning Kvalitetsstyrning, uppdrag och avtal, Primärvårdsenheten
Koncernstab hälso- och sjukvård, Koncernkontoret
E-postadress

UMO.se


Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:28