Vårdsamverkan Västra Götaland

Vårdsamverkan Västra Götaland, VVG, är den regionala ledningsstrukturen för samverkan mellan länets 49 kommuner och Västra Götalandsregionen. VVG upprättades den 1 januari 2017 och representanter i VVG utses från de befintliga delregionala vårdsamverkansgrupperna, VästKom samt Västra Götalandsregionens Koncernledning.

Vårdsamverkan Västra Götaland, VVG, hanterar frågor som de delregionala vårdsamverkansgrupperna bedömer som länsfrågor samt frågor som huvudmännen, via VästKom och Koncernkontoret, definierar som länsövergripande samverkansfrågor. Ordförandeskapet i VVG växlar årsvis mellan VästKom och Koncernkontoret.

Fyrbodal
Lena Johansson, socialchef, Trollhättan
Ulrika Holmqvist, primärvårdschef, Närhälsan

Skaraborg
Sven-Ove Andersson, socialchef, Lidköping
Lars Gotthardsson, primärvårdschef, Närhälsan

SIMBA
Lena Arnfelt, sektorschef Kungälv, ordf. vårdsamverkan SIMBA
Mats Dahl, primärvårdschef, Närhälsan, vice ordf. vårdsamverkan SIMBA

Södra Älvsborg
Maritha Bäck, primärvårdschef, Närhälsan, ordf. styrgrupp närvård, Södra Älvsborg
Roland Mattsson, äldreomsorgschef, Vårgårda kommun, vice ordf. styrgrupp närvård, Södra Älvsborg

Göteborgsområdet
Jörgen Samuelsson, avdelningschef, Äldre och hälso- och sjukvård, Stadsledningskontoret, Göteborgs Stad 
Erika Hägg, förvaltningschef, Vård- och omsorg, Partille 
Carl-Peter Anderberg, privata vårdcentraler/PrimÖR, ordförande LGS
Göran Matejka, bitr. sjukhusdirektör och områdeschef Sahlgrenska Universitetssjukhuset

VästKom
Thomas Jungbeck, direktör VästKom, vice ordf. Vårdsamverkan Västra Götaland
Helena Söderbäck, förbundsdirektör, Göteborgsregionens kommunalförbund

Koncernledning hälso- och sjukvård, VGR
Ann Söderström, sjukvårdsdirektör, VGR, ordf. Vårdsamverkan Västra Götaland
Marie-Louise Gefvert, primärvårdsdirektör, Närhälsan, VGR

Beredning VästKom
Anneli Asmundsson Bjerde, utvecklingsstrateg, VästKom

Beredning VGR
Rose-Marie Nyborg, strateg, koncernstab hälso- och sjukvård, VGR

Minnesanteckningar, VVG

Titel

Delregional vårdsamverkan

Kontakt

Beredning Västra Götalandsregionen
Rose-Marie Nyborg, strateg, koncernstab hälso- och sjukvård, VGR
E-postadress

Beredning VästKom
Anneli Asmundsson Bjerde, utvecklingsstrateg, VästKom
E-postadress


Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:27