Kontakt

E-post till Privata vårdgivare

Vill du komma i kontakt med oss? Du når oss säkrast via vår funkionsbrevlåda som alltid är bemannad.
E-postadress

Gäller din fråga Privera och/eller ersättning? Kontakta Priveras via deras funktionsbrevlåda.
E-postadress

Navid Ghavami

Regionutvecklare, specialistvård
Telefonnummer
E-post

Githa Eriksson Flemmich

Regionutvecklare, specialistvård
Telefonnummer
E-post

Mesud Avdagic

Regionutvecklare, primärvård
Telefonnummer
E-post

Anna-Pia Lindeberg

Regionutvecklare, primärvård
Telefonnummer
E-post

Manuela Löfving

Regionutvecklare, primärvård
Telefonnummer
E-post

Tomas Andersson

Enhetschef enhet Specialistvård
Telefonnummer
E-post

Marie Gustafsson

Enhetschef enhet Primärvård
Telefonnummer
E-post
Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:30