Tillgänglighet – Vårdgaranti
– Patientsäkerhet

Tillgänglig tandvård – för alla
Alla har inte samma förutsättningar att ta del av samhällets utbud. Därför vill vi förbättra och förenkla vardagen för personer med funktionsnedsättning – helt enkelt för att alla ska vara jämlika. Det gäller inte minst i tandvården.

Vårdgaranti för tandvård och oralkirurgi
Vårdgaranti gäller för viss tandvård endast om behandlingen krävs i en medicinsk utredning eller behandling som i sin tur omfattas av vårdgarantin.

De kliniker som har avtal med Västra Götalandsregionen för att ge tandvård till barn och unga vuxna måste följa alla regler och lagar om tillgänglighet. Det gäller både Folktandvården och privata vårdgivare.

Ta en titt i TD

Tillgänglighetsdatabasen, TD, beskriver på vilket sätt bland annat tandvårdskliniker är anpassade och för vilka de är tillgängliga. Målet är att varje klinik beskrivs så väl att patienter och anhöriga lätt kan avgöra om de kan besöka den eller inte.

Tillgänglighetsdatabasen utvecklas av Kommittén för rättighetsfrågor och Rättighetskommitténs kansli. TD beskriver olika verksamheter – från tandvårdskliniker och återvinningsstationer till paddelleder – så att alla lätt kan avgöra om de kan besöka platsen eller inte. Se gärna filmen om TD på deras webbplats.

Kontakt

TD-strategiska enheten
Marianne Salén
Enhetschef
010-441 04 61
070-543 70 36
E-postadress

Camilla Salén
Regionutvecklare
070-313 31 73
E-postadress
Riktlinjer för fysisk tillgänglighet
Rättighetskommitténs kansli har bland annat riktlinjer för fysisk tillgänglighet i Västra Götaland.
Riktlinjer och standard för fysisk tillgänglighet
Rättighetskommitténs kansli

Viss tandvård och oralkirurgi – se nedan – omfattas av vårdgarantin endast om insatsen krävs i en medicinsk utredning eller behandling som i omfattas av vårdgarantin.

Insatsen ska vara:

- ett reellt led eller moment i utredning/behandling enligt ovan
eller
- en förutsättning för utredning/behandling enligt ovan.

Syftet med vårdgaranti för tandvård och oralkirurgi är att alltså att medicinska behandlingar som omfattas av vårdgaranti inte ska försenas.
Den vård som kan ges inom både sjukvård och tandvård/oralkirurgi ska regleras av samma vårdgaranti (exempelvis slemhinneförändringar).

Tandvård som omfattas av vårdgarantin

1. Oralkirurgiska åtgärder (TVF 2 §)
Exempel:

 • Utredning och behandling av käkfrakturer
 • Utredning och behandling av käkledssjukdomar och vid käkledskirurgi
 • Utredning och behandling av oralmedicinska tillstånd samt av maligna och premaligna tillstånd
 • Utredning och behandling av svåra orofaciala smärttillstånd där samverkan mellan odontologiska och medicinska specialister krävs.
 • Övriga oralkirurgiska behandlingar som kräver ett sjukhus tekniska och medicinska resurser:

- Utredning, behandling och uppföljning av cystor och tumörer.
- Utredning och behandling av akuta komplicerade infektionstillstånd inom mun, käke eller ansikte med allvarlig spridning och risk för påverkan av allmäntillstånd eller grundsjukdom.
- Käkkirurgisk rekonstruktiv behandling av förvärvade kontinuitetsbrott efter ablativ kirurgi
- Odontologisk icke kirurgisk behandling efter ablativ kirurgi (obturatorer, epiteser).

2. S-tandvård inom Särskilt Tandvårdsstöd (TVF 3 §)
Exempel:

 • Utredning och behandling av defekt i käkområde eller ansikte på grund av sjukdom – S2
 • Infektionssanering inför operation eller medicinsk behandling där fullständig infektionsfrihet är ett medicinskt krav – S4
 • Behandling av förändringar i munslemhinnan på grund av sjukdom, medicinering eller allmänt nedsatt immunförsvar – S5
 • Utredning av allvarlig infektion i munhåla som påverkar allmäntillstånd eller grundsjukdom – S6
 • Infektionssanering inför strålbehandling mot huvud och halsregionen eller inför behandling av maligna blodsjukdomar – S7
 • Utredning av långvarig och svår smärta i ansikts- eller käkregion som inte beror på enstaka tand eller tandgrupp – S8

Tandvård utan vårdgaranti

 • Rekonstruktiv och orthognat kirurgi vid medfödd missbildning i käkområde eller ansikte. Sådan vård regleras i Tandvårdsförordningen.
 • Resterande behandling inom Särskilt tandvårdsstöd – utöver S-tandvården ovan.
 • Övrig tandvård och oralkirurgi som omfattas av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets beslut om de tandvårdsåtgärder som ingår i det statliga tandvårdsstödet.

Patienten ska få vård inom viss tid

Tidsgränserna regleras i förordningen (2010:349) om vårdgarantidäremot regleras inte vilken vård som ska ges eller inte.

Den tandvård och oralkirurgi som omfattas av vårdgarantin i hälso- och sjukvården i Västra Götaland beskrivs i Tillämpningsanvisningar för Vårdgaranti 2016 – God vård i rätt tid.

Lag och förordning

Tandvård och oralkirurgi som omfattas av vårdgarantin beskrivs i:
Tandvårdslag – 8a § och 15a § Särskilt Tandvårdsstöd med samma patientavgifter och frikort som i hälso- och sjukvården
Tandvårdsförordning – 2 § Oralkirurgiska åtgärder med samma patientavgifter och frikort som i hälso- och sjukvården
- 3 § Tandvård som är ett led i sjukdomsbehandling under en begränsad tid med samma patientavgifter och frikort som i hälso- och sjukvården.

Patienter som bor i Halland

Patienter som är folkbokförda i Halland och söker vård i Västra Götaland omfattas både av nationella och regionala regler för vårdgarantin. De har rätt att få vård på samma villkor som invånare i Västra Götaland – det följer av Samverkansavtalet mellan Västra Götalandsregionen och Region Halland.

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:29