5. Uppföljning

Nybesök inom 7 dagar. Hur ska detta följas upp?
Med nuvarande journalsystem kan det inte följas via journal. I dagsläget är det med hjälp av stickprov samt uppgifter från patienter som detta kan följas.

BOA - Var hämtas uppgifterna ifrån? 
Data hämtas från BOA-registret och från VEGA.

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:22