Krav- och kvalitetsbok Vårdval Rehab

Krav- och kvalitetsboken är ett förfrågningsunderlag enligt lag om valfrihetssystem, LOV och beskriver det uppdrag och krav som utförare ska uppfylla. De anvisningar som ska följas och hur uppföljning görs och redovisas.

Fördjupning av Krav- och kvalitetsboken

Här hittar du anvisningar för diagnos- och åtgärdsregistering och relaterade dokument och länkar.

Här hittar du riktlinjer och standard för fysisk tillgänglighet

Här kan du läsa mer om hur gruppbaserade patientutbildningar och behandlingar ska planeras och dokumenteras.

Här kan du läsa mer om hjälpmedel och relaterad information

Här hittar du mer information och ett förslag på mall för individuell rehabplan.

Här hittar du riktlinjer för information och marknadsföring i Västra Götalandsregionen och den godkännandesymbol som ska användas.

Här hittar du information om olika IT-stöd, eTjänstekort samt 1177.

Västra Götalandsregionen genomför regelbundet patientenkätundersökningar och här hittar du mer information och resultat.

Här hittar du som vårdgivare information om det fria vårdvalet, lista över rehabenheter, kartsökning efter närmsta rehabenhet, samt folder om Vårdval rehab

Här hittar du regionens medicinska riktlinjer (RMR) och lokala vård- och handlingsprogram

Här hittar du uppföljningsverktyget HUGIN och uppföljnings- och kvalitetsindikatorer

Här kan du läsa mer om utbildningsuppdraget

Relaterad information

Frågor och svar

Beställ Krav- och kvalitetsboken i tryckt format: 
webbsidan: www.vgregion.se/adc eller via mejl till E-postadress

Beslut om revidering av Krav- och kvalitetsbok Vårdval Rehab 2017

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:27