Hjälpmedel Vårdval Rehab

Här kan du läsa mer om hjälpmedel och relaterad information

Krav- och kvalitetsboken anger att rehabenheten ska ha ett buffertförråd med hjälpmedel som säkerställer att akuta och vanligt förekommande hjälpmedelsbehov för patienten och en välfungerande vårdkedja. Buffertförråden ska betraktas som ett lager för snabb tillgänglighet av hjälpmedel, övriga beställningar levereras enligt fastställda leveranstider. Sortiment och artiklar i buffertförrådet ska anpassas till enhetens storlek och uppdrag. Sortimentet ska överenskommas mellan förskrivande enhet och Hjälpmedelscentral.

All beställning av personliga hjälpmedel görs i beställningssystem webSESAM.

Rehabenheten ska ta emot retur av hjälpmedel för vidare transport till hjälpmedelsleverantören, samt ha en utsedd kontaktperson som ansvarar för kontakter med Hjälpmedelscentralen.

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:26