Fysisk tillgänglighet Vårdval Rehab

Här hittar du riktlinjer och standard för fysisk tillgänglighet

Västra Götalandsregionen har politiskt fastställda riktlinjer och standard för fysisk tillgänglighet som omfattar alla verksameter inom vårdvalet.

Länk till riktlinjer

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:26