Uppföljning- och kvalitetsindikatorer Vårdval Rehab

Här hittar du uppföljningsverktyget HUGIN och uppföljnings- och kvalitetsindikatorer

Hugin

Hugin är Västra Götalandsregionens webbaserade system för uppföljning av indikatorerna för Vårdval Rehab. Indikatorerna är ett stöd i verksamhetens eget förbättringsarbete och ger möjlighet till jämförelser mellan rehabenheter. Uppgifterna redovisas öppet för allmänheten samt ger underlag för invånarnas val av rehabenhet. I Hugin kommer indikatorer i Krav- och kvalitetsboken Vårdval Rehab att visas.

Hugin hittar du på denna webbsida: http://hugin.vgregion.se/

På förstasidan i Hugin hittar du en manual för att kunna använda verktyget. Klicka på bilden som ser ut så här:   

Senast uppdaterad: 2017-10-25 11:17