Ansökningar

För att en vårdgivare ska kunna bedriva vård inom Vårdval Rehab ska verksamheten upphandlas enligt Lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV). Ansökan om godkännande ska göras för varje rehabenhet. Den sökande ska uppnå kraven i Krav- och kvalitetsbok Vårdval Rehab för att godkännas. För varje godkänd rehabenhet ska kontrakt tecknas.

Den sökande ansöker enligt Västra Götalandsregionens anvisningar om godkännande i enlighet med LOV på på denna webbplats eller på den nationella webbplatsen för annonsering av valfrihetssystem på valfrihetswebben

För dig som vill ansöka om godkännande i Vårdval Rehab, görs ansökan på denna länk:

Ansökning i Barium

Ansökan fylls i elektroniskt men måste därefter skrivas ut, skrivas under och skickas in enligt anvisning på ansökan. Det är först när ansökan är diarieförd som granskningen påbörjas.    

För att ansöka om tilläggsuppdrag neuroteam, mejla till funktionsbrevlådan E-postadress  Därefter får du en specifik länk som du använder för att registrera din ansökan.  

 

 

Regelverket för filialverksamhet anges i Krav- och kvalitetsboken. För att ansöka om filial inom Vårdval Rehab, ska följande blankett fyllas i:

Blankett för ansökan om filial

Blanketten mejlas till: E-postadress

Ansökan kommer därefter att behandlas av enhet Primärvård och beslut om godkännande tas av respektive hälso- och sjukvårdsnämnd.

Vid avslut av befintlig utbudspunkt (inklusive bassäng) ska det i god tid mejlas till: E-postadress.