Uppföljning- och kvalitetsindikatorer Vårdval Rehab

Hugin är Västra Götalandsregionens webbaserade system för uppföljning av indikatorerna för Vårdval Rehab. Indikatorerna är ett stöd i verksamhetens eget förbättringsarbete och ger möjlighet till jämförelser mellan rehabenheter. Uppgifterna redovisas öppet för allmänheten och ger underlag för invånarnas val av rehabenhet.

Hugin

Uppföljnings- och kvalitetsindikatorer Vårdval Rehab 2018

- sammanställning av samtliga indikatorer, samt vilka diagnos- och KVÅkoder som fångas i indiktorerarna.

 

Senast uppdaterad: 2018-02-16 10:51