Kontakta oss

E-post till Vårdval Vårdcentral

Viill du komma i kontakt med oss? Skicka gärna e-post till funktionsbrevlådan.
E-postadress

Har du frågor om ekonomi och ersättning, kontakta E-postadress

Eva Källén

Teamsamordnare, kontaktperson norra hälso- och sjukvårdsnämnden
Telefonnummer
E-post

Anna Aronsson

Regionutvecklare, kontaktperson norra hälso- och sjukvårdsnämnden
Telefonnummer
E-post

Anna Persson

Regionutvecklare, kontaktperson östra hälso- och sjukvårdsnämnden
Telefonnummer
E-post

Regionutvecklare, kontaktperson hälso- och sjukvårdsnämnden
Telefonnummer

Karin Overgaard

Regionutvecklare, kontaktperson för Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd
Telefonnummer
E-post

Maria Emanuelsson

Regionutvecklare, kontaktperson Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd
Telefonnummer
E-post

Per-Olof Olofsson

Regionutvecklare, kontaktperson västra hälso- och sjukvårdsnämnden
Telefonnummer
E-post

Marie Gustafsson

Enhetschef enhet Primärvård
Telefonnummer
E-post
Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:30