Vårdval VG Primärvård

Fotograf:Sergio Joselovsky

Vårdval VG Primärvård innebär att invånarna i Västra Götaland kan välja vilken vårdcentral man vill bland de godkända vårdcentralerna i Västra Götalandsregionen som ingår i vårdvalet. Invånare kan även välja vårdcentral i ett annat landsting.

Krav- och kvalitetsbok

Munin

Munin är Västra Götalandsregionens webbaserade system för uppföljning av kvalitetsindikatorerna för VG primärvård.

Munin

Förändringar i vårdval

Senast uppdaterad: 2017-04-05 14:51