Ansök om att bli vårdgivare

Vårdgivare som vill ingå i VG Primärvård måste ansöka om ett godkännande Ansökan sker löpande. För att bli godkänd måste vårdgivaren uppfylla de krav och villkor som Västra Götalandsregionen ställer i den så kallade Krav- och kvalitetsboken. Efter samråd och kontrakt med hälso- och sjukvårdsnämnden kan vårdgivaren sedan etablera sig och bedriva vård i Västra Götaland.           Meddelande om godkännande lämnas senast tre månader från det att komplett ansökan inkommit.

Ansökan om att bedriva vårdverksamhet inom VG Primärvård
Ansökan sker genom att respektive blankett nedan fylls i, skrivs under och skickas in. 
Ansökningsblankett 

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:28