Närområdesplan

Vårdenheterna inom VG Primärvård har ett gemensamt närområdesansvar för invånarna i närområdet. Med närområde avses den kommun eller stadsdel där vårdenheten är lokaliserad. En gemensam närområdesplan ska upprättas där ansvarsfördelningen mellan vårdenheterna för gemensamma åtaganden framgår tydligt. En kontaktperson för närområdesplanen ska utses. Närområdesplanen och dess bilaga ”Överenskommelse om läkarmedverkan i den kommunala hälso- och sjukvården” som finns nedan, ska skrivas under och skickas in till Västra Götalandsregionen.

VG Primärvård – Närområdesplan 2017-2018

Var noga med att ange samtliga samverkans- och utvecklingsforum under punkt 5. Lokala samverkansforum kan förekomma och det är viktigt att dessa anges. Bifoga plan för joursamverkan samt eventuellt avtal om familjecentral.

Överenskommelse om läkarmedverkan i den kommunala hälso- och sjukvården

I de närområden det finns mer än en vårdcentral, ska samtliga vårdcentraler ingå en gemensam överenskommelse om läkarmedverkan med kommunen/stadsdelen. Detta innebär en överenskommelse per närområde. I bilaga 2 finns möjlighet att ange specifika villkor för varje enskild vårdcentral. Det finns här möjlighet att ha en bilaga per vårdcentral. 

Underskrivna dokument skickas till:

Hälso-och sjukvårdsnämnderna Registrator Regionens Hus Lillhagsparken 5 405 44 Göteborg

Vid förändringar i närområdesplan

Vid förändringar närområdesplanen görs det i dokumentet nedan: 

Närområdesplan 2017-2018 - förändringar och tillägg Dokument ska skickas till din kontaktperson

Underlag för utbetalning i Vårdvalssystemet 2017-2018 

Denna fil fylls i och skickas via mail till din kontaktperson nedan. Observera att den fil ni skickar in ska omfatta samtliga vårdcentraler i närområdet, alltså endast en fil per närområde.

Checklista inför inlämning

En komplett ifylld närområdesplan Överenskommelse om läkarmedverkan i den kommunala hälso- och sjukvården Plan för kvälls- och helgöppen mottagning Plan för läkare i beredskap Samverkansavtal om familjecentral om det finns Inskickad excelfil ” Underlag för utbetalning i Vårdvalssystemet”

Kontaktpersoner

Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd:  Karin Overgaard – E-postadress Maria Emanuelsson - E-postadress

Västra hälso- och sjukvårdsnämnden: Per-Olof Olofsson – E-postadress

Östra hälso- och sjukvårdsnämnden:  Anna Persson - E-postadress

Södra hälso- och sjukvårdsnämnden: Anki Schutz - E-postadress

Norra hälso- och sjukvårdsnämnden:  Anna Aronsson – E-postadress

 

 

 

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:29