Nya utlysningar av ALF-tjänster och projektmedel för yngre forskare

Till och med den 11 december är det möjligt att söka ALF-tjänster för läkare och för forskare inom hälsovetenskapliga professioner, samt ALF-projektmedel för yngre forskare.

Tjänster att söka:

  • ALF-tjänst för legitimerad läkare på doktorandnivå
  • ALF-tjänst för legitimerad läkare med medicine doktorsexamen
  • Högre kliniska ALF-forskartjänster
  • ALF-tjänst för forskare inom hälsovetenskapliga professioner – 2 varianter
    • ALF-tjänst för nyligen disputerade
    • ALF-tjänst för överprofessioner

Projektmedel att söka:

  • ALF-projektmedel för yngre forskare

Mer information om utlysningarna finns här: http://sahlgrenska.gu.se/samverkan/alf-medel

Länk till ansökningssystemet: http://www.researchweb.org/is/alfgbg/

 

Senast uppdaterad: 2017-11-17 11:11