Seminarier om biobanking

Sahlgenska biobank och regionalt biobankscentrum väst arrangerar i höst seminarier om biobanking inom klinisk forskning.

Seminarierna syftar till att ge kunskap om processen kring att starta upp en klinisk studie som inkluderar prover och hur biobanken kan användas som resurs. Länk till mer information om seminarierna: https://www.gothiaforum.com/nyheter/-/blogs/vill-du-veta-mer-om-biobanking-inom-klinisk-forskning-ta-del-av-hostens-seminarieserie-pa-ostra-sjukhuset-

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:18