Läkemedelskommittén

Läkemedelskommittén är en rådgivande expertfunktion i läkemedelsfrågor. Läkemedelskommitténs arbete ska bidra till en säker, rationell och kostnadseffektiv läkemedelsanvändning.

Läkemedelskommittén utgör en kunskapsresurs för läkemedelsarbetet i regionen. I uppdraget ingår bland annat att:

 • utarbeta läkemedelsrekommendationer, terapiråd och regionala medicinska riktlinjer för läkemedel
 • med sin expertis medverka i:
  • utarbetande av regiongemensamma strategier för området
  • upphandling av läkemedel
  • uppföljning av läkemedelsanvändningen
  • värdering av läkemedel
  • bevakning och värdering av nationella kunskapsunderlag
  • bidra i arbetet med ordnat införande och ordnad utmönstring av nya läkemedel nationellt och regionalt
  • i övrigt fullgöra uppdrag som ges av hälso- och sjukvårdsdirektören

Läkemedelskommittén i Västra Götalandsregionen utgör kommitté enligt lagen (1996:1157) om läkemedelskommittéer.

Undergrupper till Läkemedelskommittén är regionala medicinska terapigrupper.

Ordförande Jan Carlström E-postadress

Vice ordförande Jan Kilhamn E-postadress

Sekreterare Lena Gustafsson E-postadress

Övriga ledamöter:

Kristina Bengtsson-Boström

Margareta Berzén

Lars Klintberg

Magnus Kronvall

Anders Larsson

Emma Lindhardt

Björn Nilsson

Christer Printz

Johan Sandelin

Ulrika Wall

Malin Wallberg 

Lars Öhrn

De regionala medicinska terapigrupperna arbetar på uppdrag av Läkemedelskommittén i Västra Götalandsregionen och är en del av den regionala kunskapsorganisationen. Terapigrupperna utgör expertgrupper inom sina respektive områden med mål att bidra till en säker, rationell och kostnadseffektiv läkemedelsanvändning.

Terapigruppernas hemsidor

Kontaktuppgifter till Terapigrupperna

Allergi – Andning – ÖNH
Ordf Öl Monica Arvidsson E-postadress
Sekr Apotekare Karin Nilsson E-postadress

Barn och ungdom
Ordf Öl Niklas Segerdahl E-postadress
Sekr Apotekare Maria Norén E-postadress

Blod
Ordf Vakant
Sekr Apotekare Sara Sjöberg E-postadress

Diabetes
Ordf Öl Stig Attvall E-postadress
Sekr Apotekare Lina Bladh E-postadress

Endokrinologi
Ordf Öl Anna Nilsson E-postadress
Sekr Apotekare Maria Norén E-postadress

Fysisk aktivitet
Ordf Öl Mats Börjesson E-postadress
Sekr Apotekare Anna-Lena Waldestål E-postadress

Gynekologi
Ordf Öl Elisabeth Stadberg E-postadress
Sekr Apotekare Georg Dolk E-postadress

Hjärta - Kärl
Ordf Öl Karin Manhem E-postadress
Sekr Apotekare Lena Gustafsson E-postadress

Hud
Ordf Dl Eva Angesjö E-postadress
Sekr Apotekare Ellen Isaksson E-postadress 

Infektion
Ordf Öl Gunnar Jacobsson E-postadress
Sekr Apotekare Ulrika Eriksson Krebs E-postadress 

Mage - Tarm
Ordf Öl Antal Bajor E-postadress
Sekr Apotekare Susanne Mirshahi E-postadress

Neurologi
Ordf Dl Mats Elm E-postadress
Sekr Apotekare Lena Stroud E-postadress

Onkologi
Ordf Öl Andreas Hallqvist E-postadress
Sekr Apotekare Anna Stoopendahl E-postadress

Osteoporos
Ordf Ul Kristian Axelsson E-postadress
Sekr Apotekare Maria Norén E-postadress

Psykiatri
Ordf Öl Ingrid Lindstedt E-postadress
Sekr Apotekare Georg Dolk E-postadress

Reumatologi
Ordf Spec.läk Ulf Lindström E-postadress
Sekr Apotekare Anna Lindhé E-postadress

Smärta
Ordf Öl Anders Mellén E-postadress
Sekr Apotekare Sofia Blom E-postadress

Tandvård
Ordf Tandläkare Lena Rignell E-postadress
Sekr Apotekare Susanne Mirshahi E-postadress

Urologi
Ordf Spec.läk Henrik Larsson E-postadress
Sekr Apotekare Anna Stoopendahl E-postadress

Vaccin
Ordf Ssk Ulrica Sand-Höglund E-postadress
Sekr Apotekare Emma Lindhardt E-postadress 

Vätskor och nutrition
Ordf Öl Lars Öhrn E-postadress
Sekr Apotekare Anna Stoopendahl E-postadress

Äldre och läkemedel
Ordf Öl Christina Sjöberg E-postadress
Sekr Apotekare Tobias Karlsson E-postadress

Ögon
Ordf Öl Rebecca Oscarsson E-postadress
Sekr Apotekare Reza Asadian E-postadress

Senast uppdaterad: 2017-11-28 13:18