Nätverket för medicinsk etik i västra Sverige

Nätverket har till uppgift att stimulera till reflektion och diskussion kring etiska frågeställningar och problem i hälso- och sjukvården. Det är öppet för alla som är intresserade av dessa frågor; hälso- och sjukvårdspersonal, forskare, politiker, patientorganisationer och allmänhet.

Våra seminarier

Nätverket arrangerar halvdagsseminarier (nätverksträffar) fyra gånger per år med olika teman/frågeställningar. Seminarierna inleds med några korta föreläsningar från olika perspektiv. Efter föreläsningarna genomförs gruppdiskussioner kring relaterade frågeställningar. Dagen avslutas med en gemensam sammanfattning.

Seminarierna är öppna och kostnadsfria, men antalet platser är begränsat och det krävs anmälan för att delta.

Seminarier våren 2018

03
maj

30:e Nätverksträffen i Medicinsk Etik

Starttid:
Sluttid:
Plats: Hotel Radisson Blu Scandinavia
Ort: Göteborg

Vill du bli medlem i nätverket?

Meddela
E-postadress 
så får du information och inbjudningar till nätverksträffarna till din epost.

Har du förslag på ämnen till våra seminarier?

Hör gärna av dig till Cecilia Lundmark, kontaktperson för nätverket. 
E-postadress

Senast uppdaterad: 2017-11-28 13:18