Teman vid tidigare nätverksträffar

De teman som nätverket tar upp handlar om allt ifrån smala medicin-etiska frågeställningar som framför allt rör en enda medicinsk specialitet till bredare etiska frågeställningar som kan inbegripa de flesta medicinska områden.

  • Vård till papperslösa - var ska vi dra gränsen?
  • Att avstå, avbryta och avsluta kurativt syftande behandling
  • Beslutsförmågans gränsland: etik, juridik och klinisk verklighet
  • Värdegrundsarbete - en väg till ett mer etiskt handlande?
  • Värdebaserad vård - ur ett etiskt perspektiv
  • Assisterad befruktning - att spränga nya etiska gränser eller bara fler behandlingsalternativ?
  • Etisk rond - analys för medicinskt beslutsfattande
Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:25