Regionala medicinska och odontologiska sektorsråd

De regionala medicinska sektorsrådens uppgift är att tillföra sakkunskap till den politiska och administrativa ledningen i regionen.

Sektorsråden fungerar som ett forum för samråd och informationsutbyte dels inom respektive specialitet och dels mellan olika specialiteter. Sektorsrådens roll är rådgivande. De arbetar med särskilda uppdrag från hälso- och sjukvårdsdirektören. Ansvaret för driften av sjukvårdsverksamhet ligger odelat på vårdenheterna.

Sektorsråden arbetar kontinuerligt med att

  • Verka för gemensamma indikationer för diagnostik, behandling och uppföljning
  • Verka för gemensamma grunder för prioriteringar inom vården
  • Värdera nya och befintliga medicinska metoder
  • Initiera och godkänna förslag till regionala riktlinjer
  • Verka för ett välfungerande samarbete mellan specialistvård, primärvård och kommunal sjukvård

Akutsjukvårdsrådet
Ordförande: Tobias Carlson, SU/Östra, 416 85 Göteborg, E-postadress  
Medicinsk rådgivare och koordinator: Lars Rydberg, Skaraborgs sjukhus, E-postadress

Allmänmedicin
Ordförande: Margareta Berzén, Närhälsan, 422 50 Hisings Backa, E-postadress
Medicinska rådgivare: Dragan Milusic, E-postadress och Malin Wallberg, E-postadress, Koncernkontoret, koncernstab hälso- och sjukvård

Anestesi/operation/intensivvård
Ordförande: Ulla Nathorst-Westfelt, SU/Sahlgrenska, 413 45 Göteborg, E-postadress
Medicinsk rådgivare: Robert Sinclair, Koncernkontoret, koncernstab hälso- och sjukvård, E-postadress

Barnsjukvård
Ordförande: Karin Andersson, Angereds Närsjukhus, , 424 65 Angered, E-postadress
Medicinsk rådgivare: Bill Hesselmar, Koncernkontoret, koncernavdelning data och analys, E-postadress
Koordinator: Nina Brandström, E-postadress

Barn- och ungdomspsykiatri
Ordförande: Lars Ahngnell, NU-sjukvården, 461 85 Trollhättan, E-postadress
Medicinsk rådgivare och koordinator: Stephan Ehlers, Koncernkontoret, koncernstab hälso- och sjukvård, E-postadress

Bild- och funktionsmedicin
Ordförande: Carl Backman, Kungälvs sjukhus, 442 83 Kungälv, E-postadress
Medicinsk rådgivare och koordinator: Robert Sinclair, Koncernkontoret, koncernstab hälso- och sjukvård, E-postadress

Dermatologi och venereologi
Ordförande: Alexandra Forssgren, Skaraborgs sjukhus, 541 85 Skövde, E-postadress  
Koordinator: Maria Dahlström Roos, E-postadress

Diabetes
Ordförande: Stig Attvall, SU/Sahlgrenska sjukhuset, 413 45 Göteborg, E-postadress
Medicinsk rådgivare: Bill Hesselmar, Koncernkontoret, koncernavdelning data och analys, E-postadress
Koordinator: Anna Wallman, E-postadress

Geriatrik
Ordförande: Simina Gherman, SU/Sahlgrenska sjukhuset, 413 45 Göteborg, E-postadress
Koordinator: Jan Maesel, E-postadress

Hjärtsjukvård
Ordförande: Per Albertsson, SU/Sahlgrenska, 413 45 Göteborg, E-postadress
Medicinsk rådgivare: Maria Telemo Taube, Koncernkontoret, koncernavdelning data och analys, E-postadress
Koordinator: Lena Gustafsson, E-postadress

Infektion
Ordförande: Lars-Magnus Andersson, SU/Östra, 416 85 Göteborg, E-postadress
Medicinsk rådgivare och koordinator: Christina Åhrén, Koncernkontoret, koncernstab hälso- och sjukvård, E-postadress

Internmedicin
Ordförande: Per-Ove Stotzer, SU/Sahlgrenska, 413 45 Göteborg, E-postadress
Medicinsk rådgivare: Maria Telemo Taube, Koncernkontoret, koncernavdelning data och analys, E-postadress
Koordinator: Anna Wallman, E-postadress

Kirurgi inklusive plastik- och kärlkirurgi
Ordförande: Christina Svärd, SU/Östra, 416 85 Göteborg, E-postadress
Medicinsk rådgivare och koordinator: Lars Rydberg, Skaraborgs sjukhus, E-postadress

Kvinnosjukvård
Ordförande: Joy Ellis, Närhälsan, MHV-enheten, 411 19 Göteborg, E-postadress
Medicinsk rådgivare och koordinator: Robert Sinclair, Koncernkontoret, koncernstab hälso- och sjukvård, E-postadress

Käkkirurgi
Ordförande: Christer Dahlin, NU-sjukvården, 461 85 Trollhättan samt Biomaterialvetenskap, GU, 405 30 Göteborg, E-postadress
Medicinsk rådgivare: Ann-Marie Olhede, Koncernkontoret, koncernstab hälso- och sjukvård, E-postadress
Koordinator: Lena Kronvall, E-postadress

Laboratoriemedicin
Ordförande: Susann Skovbjerg, SU/Sahlgrenska, 413 45 Göteborg, E-postadress
Medicinsk rådgivare och koordinator: Robert Sinclair, Koncernkontoret, koncernstab hälso- och sjukvård, E-postadress

Neurosjukvård
Ordförande: Mikael Edsbagge, SU/Sahlgrenska, 413 45 Göteborg, E-postadress
Medicinsk rådgivare: Robert Sinclair, Koncernkontoret, koncernstab hälso- och sjukvård, E-postadress
Koordinator: Maria Dahlström Roos, E-postadress

Njursjukvård
Ordförande: Henrik Hadimeri, Skaraborgs sjukhus, 541 85 Skövde, E-postadress
Koordinator: Anna Christiansson, E-postadress

Odontologi
Ordförande: Anders Jonsson, Tandvården Hisinge Hus, 417 24 Göteborg, E-postadress
Medicinsk rådgivare: Gabriel Edgardo Alfaro, Koncernkontoret, koncernstab hälso- och sjukvård, E-postadress
Koordinator: Lena Kronvall, E-postadress

Onkologi
Ordförande: Johanna Svensson, SU/Sahlgrenska, 413 45 Göteborg, E-postadress
Medicinsk rådgivare: Thomas Björk Eriksson, Koncernkontoret, koncernstab hälso- och sjukvård, E-postadress
Koordinator: Anna Karevi Verdoes, E-postadress

Ortopedi och handkirurgi
Ordförande: Arvin Yarollahi, NU-sjukvården, 461 85 Trollhättan, E-postadress
Medicinsk rådgivare: Lars Rydberg, Skaraborgs sjukhus, E-postadress
Koordinator: Wenche Jenssen, E-postadress

Prehospital vård
Ordförande: Mats Kihlgren, Koncernkontoret, koncernstab utförarstyrning och samordning, 416 68 Göteborg, E-postadress
Medicinsk rådgivare och koordinator: Robert Sinclair, Koncernkontoret, koncernstab hälso- och sjukvård, E-postadress

Psykiatri
Ordförande: Bengt-Arne Andersson, Södra Älvsborgs sjukhus, 501 82 Borås, E-postadress
Medicinsk rådgivare och koordinator: Lise-Lotte Risö Bergerlind, Koncernkontoret, koncernstab hälso- och sjukvård, E-postadress

Rehabiliteringsmedicin
Ordförande: Ann Sörbo, Södra Älvsborgs sjukhus, 501 82 Borås, E-postadress
Koordinator: Jan Maesel, E-postadress

Reumatologi
Ordförande: Katarina Almehed, SU/Sahlgrenska, 413 45 Göteborg, E-postadress
Medicinsk rådgivare: Maria Telemo Taube, Koncernkontoret, koncernavdelning data och analys, E-postadress
Koordinator: Anna Lindhé, E-postadress

Stroke
Ordförande: Lars Rosengren, SU/Sahlgrenska, 413 45 Göteborg, E-postadress
Koordinator: Maria Dahlström Roos, E-postadress

Urologi
Ordförande: Maria Frånlund, SU/Sahlgrenska, 413 45 Göteborg, E-postadress
Medicinsk rådgivare och koordinator: Lars Rydberg, Skaraborgs sjukhus, E-postadress

Ögonsjukvård
Ordförande: Rebecca Oscarsson, Skaraborgs sjukhus, 541 85 Skövde, E-postadress
Medicinsk rådgivare: Lars Rydberg, Skaraborgs sjukhus, E-postadress
Koordinator: Maria Dahlström Roos, E-postadress

Öron-, näs- och halssjukvård
Ordförande: Radoslava Jönsson, SU/Sahlgrenska, 413 45 Göteborg, E-postadress
Medicinsk rådgivare: Robert Sinclair, Koncernkontoret, koncernstab hälso- och sjukvård, E-postadress
Koordinator: Wenche Jenssen, E-postadress

Hälso-och sjukvårdsdirektören samlar 4-5 gånger/år ordförandena i de regionala medicinska sektorsråden, politiker från hälso-och sjukvårdsstyrelsen, sjukhus- och primärvårdsdirektörer samt tjänstemän från Koncernkontoret med anknytning till sektorsråden.

Vid konferenserna behandlas aktuella teaman inom hälso-och sjukvårdsområdet, information från hälso-och sjukvårdsstyrelsen ordförande, övergripande strategiska frågor samt de uppdrag som lämnats till sektorsråden.

Ordförandekonferenser 2018
1 mars, Scandic Rubinen, Göteborg
31 maj, Elite Park Avenue, Göteborg
6 sept
6 dec

Mötesanteckningar

2017-10-26
2017-08-31
2017-05-11
2017-03-02

Nina Brandström

Handläggare, övergripande verksamhetsplanering
Telefonnummer
E-post
Senast uppdaterad: 2017-11-28 13:18