Regionala medicinska och odontologiska sektorsråd

De regionala medicinska sektorsrådens uppgift är att tillföra sakkunskap till den politiska och administrativa ledningen i regionen.

Sektorsråden fungerar som ett forum för samråd och informationsutbyte dels inom respektive specialitet och dels mellan olika specialiteter. Sektorsrådens roll är rådgivande. De arbetar med särskilda uppdrag från hälso- och sjukvårdsdirektören. Ansvaret för driften av sjukvårdsverksamhet ligger odelat på vårdenheterna.

Sektorsråden arbetar kontinuerligt med att

  • Verka för gemensamma indikationer för diagnostik, behandling och uppföljning
  • Verka för gemensamma grunder för prioriteringar inom vården
  • Värdera nya och befintliga medicinska metoder
  • Initiera och godkänna förslag till regionala riktlinjer
  • Verka för ett välfungerande samarbete mellan specialistvård, primärvård och kommunal sjukvård

Akutsjukvårdsrådet
Ordförande: Tobias Carlson, SU/Östra, 416 85 Göteborg  
Medicinsk rådgivare och koordinator: Lars Rydberg, Skaraborgs sjukhus, E-postadress
Ledamöter Akutsjukvårdsrådet

Allmänmedicin och primärvård
Ordförande: Agneta Hamilton, Vårdcentralen Kusten, Praktikertjänst AB, 442 50 Ytterby,
Medicinska rådgivare: Dragan Milusic, Malin Wallberg, Marie Gustavsson, Koncernkontoret, koncernstab hälso- och sjukvård
Ledamöter Allmänmedicin och primärvård

Anestesi/operation/intensivvård
Ordförande: Ulla Nathorst-Westfelt, SU/Sahlgrenska, 413 45 Göteborg
Medicinsk rådgivare: Robert Sinclair, Koncernkontoret, koncernstab hälso- och sjukvård
Ledamöter Anestesi/operation/intensivvård

Barnsjukvård
Ordförande: Karin Andersson, Angereds Närsjukhus, , 424 65 Angered
Medicinsk rådgivare: Bill Hesselmar, Koncernkontoret, koncernavdelning data och analys
Koordinator: Nina Brandström, E-postadress
Ledamöter Barnsjukvård

Barn- och ungdomspsykiatri
Ordförande: Katarina Andersson, Kungälvs sjukhus, 442 83 Kungälv
Medicinsk rådgivare och koordinator: Stephan Ehlers, Koncernkontoret, koncernstab hälso- och sjukvård,  E-postadress
Ledamöter Barn-och ungdomspsykiatri

Bild- och funktionsmedicin
Ordförande: Carl Backman, Kungälvs sjukhus, 442 83 Kungälv
Medicinsk rådgivare och koordinator: Robert Sinclair, Koncernkontoret, koncernstab hälso- och sjukvård, E-postadress
Ledamöter Bild- och funktionsmedicin

Dermatologi och venereologi
Ordförande: Alexandra Forssgren, Skaraborgs sjukhus, 541 85 Skövde 
Koordinator: Maria Dahlström Roos, E-postadress
Ledamöter Dermatologi och venereologi

Diabetes
Ordförande: Stig Attvall, SU/Sahlgrenska sjukhuset, 413 45 Göteborg
Medicinsk rådgivare: Bill Hesselmar, Koncernkontoret, koncernavdelning data och analys
Koordinator: Anna Wallman, E-postadress
Ledamöter Diabetes

Geriatrik
Ordförande: Christer Nyman, SU/Östra, 416 85 Göteborg
Koordinator: Jan Maesel, E-postadress
Ledamöter Geriatrik

Hjärtsjukvård
Ordförande: Per Albertsson, SU/Sahlgrenska, 413 45 Göteborg
Medicinsk rådgivare: Maria Telemo Taube, Koncernkontoret, koncernavdelning data och analys
Koordinator: Lena Gustafsson, E-postadress
Ledamöter Hjärtsjukvård

Infektion
Ordförande: Lars-Magnus Andersson, SU/Östra, 416 85 Göteborg
Medicinsk rådgivare och koordinator: Christina Åhrén, Koncernkontoret, koncernstab hälso- och sjukvård, E-postadress
Ledamöter Infektion

Internmedicin
Ordförande: Annette Trenge-Jarlshammar, Skaraborgs sjukhus, 541 85 Skövde
Medicinsk rådgivare: Maria Telemo Taube, Koncernkontoret, koncernavdelning data och analys
Koordinator: Anna Wallman, E-postadress
Ledamöter Internmedicin

Kirurgi inklusive plastik- och kärlkirurgi
Ordförande: Christina Svärd, SU/Östra, 416 85 Göteborg
Medicinsk rådgivare och koordinator: Lars Rydberg, Skarborgs sjukhus, E-postadress

Kvinnosjukvård
Ordförande: Corinne Pedroletti, SU/Sahlgrenska, 413 45 Göteborg
Medicinsk rådgivare och koordinator: Robert Sinclair, Koncernkontoret, koncernstab hälso- och sjukvård, E-postadress
Ledamöter Kvinnosjukvård

Käkkirurgi
Ordförande: Christer Dahlin, NU-sjukvården, 461 85 Trollhättan samt Biomaterialvetenskap, GU, 405 30 Göteborg
Medicinsk rådgivare: Ann-Marie Olhede, Koncernkontoret, koncernstab hälso- och sjukvård
Koordinator: Lena Kronvall, E-postadress
Ledamöter Käkkirurgi

Laboratoriemedicin
Ordförande: Susann Skovbjerg, SU/Sahlgrenska, 413 45 Göteborg
Medicinsk rådgivare och koordinator: Robert Sinclair, Koncernkontoret, koncernstab hälso- och sjukvård, E-postadress
Ledamöter Laboratoriemedicin

Neurosjukvård
Ordförande: Mikael Edsbagge, SU/Sahlgrenska, 413 45 Göteborg
Medicinsk rådgivare: Robert Sinclair, Koncernkontoret, koncernstab hälso- och sjukvård
Koordinator: Maria Dahlström Roos, E-postadress
Ledamöter Neurosjukvård

Njursjukvård
Ordförande: Henrik Hadimeri, Skaraborgs sjukhus, 541 85 Skövde
Koordinator: Anna Christiansson, E-postadress
Ledamöter Njursjukvård

Odontologi
Ordförande: Anders Jonsson, Tandvården Hisinge Hus, 417 24 Göteborg
Medicinsk rådgivare: Ann-Marie Olhede, Koncernkontoret, koncernstab hälso- och sjukvård
Koordinator: Lena Kronvall, E-postadress
Ledamöter Odontologi

Ortopedi och handkirurgi
Ordförande: Arvin Yarollahi, NU-sjukvården, 461 85 Trollhättan
Medicinsk rådgivare: Lars Rydberg, Skaraborgs sjukhus
Koordinator: Wenche Jenssen, E-postadress
Ledamöter Ortopedi och handkirurgi

Prehospital vård
Ordförande: Mats Kihlgren, Prehospitals- och katastrofmedicinskt centrum, 416 68 Göteborg
Medicinsk rådgivare och koordinator: Robert Sinclair, Koncernkontoret, koncernstab hälso- och sjukvård, E-postadress
Ledamöter RRPA

Psykiatri
Ordförande: Bengt-Arne Andersson, Södra Älvsborgs sjukhus, 501 82 Borås
Medicinsk rådgivare och koordinator: Lise-Lotte Risö Bergerlind, Koncernkontoret, koncernstab hälso- och sjukvård, E-postadress
Ledamöter Psykiatri

Rehabiliteringsmedicin
Ordförande: Ann Sörbo, Södra Älvsborgs sjukhus, 501 82 Borås
Koordinator: Jan Maesel, E-postadress
Ledamöter Rehabiliteringsmedicin

Reumatologi
Ordförande: Katarina Almehed, SU/Sahlgrenska, 413 45 Göteborg
Medicinsk rådgivare: Maria Telemo Taube, Koncernkontoret, koncernavdelning data och analys 
Koordinator: Anna Lindhé, E-postadress
Ledamöter Reumatologi

Stroke
Ordförande: Lars Rosengren, SU/Sahlgrenska, 413 45 Göteborg
Koordinator: Mikael Bengtsson, E-postadress
Ledamöter Stroke

Tumör
Ordförande: Johanna Svensson, SU/Sahlgrenska, 413 45 Göteborg
Medicinsk rådgivare: Thomas Björk Eriksson, Koncernkontoret, koncernstab hälso- och sjukvård
Koordinator: Anna Karevi Verdoes, E-postadress
Ledamöter Tumörrådet

Urologi
Ordförande: Maria Frånlund, SU/Sahlgrenska, 413 45 Göteborg 
Medicinsk rådgivare och koordinator: Lars Rydberg, Skaraborgs sjukhus, E-postadress
Ledamöter Urologi

Ögonsjukvård
Ordförande: Rebecca Oscarsson, Skaraborgs sjukhus, 541 85 Skövde
Medicinsk rådgivare: Lars Rydberg, Skaraborgs sjukhus
Koordinator: Maria Dahlström Roos, E-postadress
Ledamöter Ögonsjukvård

Öron-, näs- och halssjukvård
Ordförande: Lena Hedlund, Södra Älvsborgs sjukhus, 502 82 Borås
Medicinsk rådgivare: Robert Sinclair, Koncernkontoret, koncernstab hälso- och sjukvård
Koordinator: Wenche Jenssen, E-postadress
Ledamöter Öron-, näsa- och halssjukvård

Hälso-och sjukvårdsdirektören samlar 4-5 gånger/år ordförandena i de regionala medicinska sektorsråden, politiker från hälso-och sjukvårdsstyrelsen, sjukhus- och primärvårdsdirektörer samt tjänstemän från Koncernkontoret med anknytning till sektorsråden.

Vid konferenserna behandlas aktuella teaman inom hälso-och sjukvårdsområdet, information från hälso-och sjukvårdsstyrelsen ordförande, övergripande strategiska frågor samt de uppdrag som lämnats till sektorsråden.

Ordförandekonferenser 2017
2 mars kl 9 - 16.30
11 maj kl 9 - 15  
31 augusti kl 9 - 15
26 oktober kl 9 - 15 Scandic Rubinen

Ordförandekonferenser 2018
1 mars
31 maj
6 sept
6 dec

Mötesanteckningar

20170831
20170302
2016

Karin Fröjd

Handläggare, övergripande verksamhetsplanering
Telefonnummer
E-post
Senast uppdaterad: 2017-09-29 10:24