Nyheter

Nyheter vårdgivarwebben

KomHIT Flykting på besök i Malmö

2017-09-20 Information om Rhinox 0,1mg/ml näsdroppar

Seminarier om biobanking

Seminarier om klinisk forskning

Ökad användning av antibiotika på sjukhus, men antal recept fortsätter att minska

Presentationer från Primärvårdsdagen 2017

KomHIT Flykting medverkar på seminariedag om E-hälsa

Fortbildningsdag: Se mig! De små barnens rätt till hälsa och utveckling och deras föräldrars rätt till stöd

Händelseanalyser under augusti 2017 finns nu tillgängliga

Symposium om etik- och värdeutmaningar i antibiotikaresistens, forskning och politik

KomHIT Flykting erbjuder gratis utbildningsdagar

2017-09-06 Uppdaterat sortiment i Hamlet

Regional grundutbildning i fallprevention för all sjukvårdspersonal

Samtal om könsstympning blir lättare med bildstöd

2017-08-29 Infomation om Eusaprim, koncentrat till infusionsvätska

Vårdknippa och passerkort - då fungerar jobbet lättare!

Jakten på perfektion skapar ohälsa bland unga

2017-08-23 Information om Addex-Natriumklorid

Utökad möjlighet till jour inom tjänsten Avhjälpande underhåll från och med 2017-12-01.

Minskad förskrivning av antibiotikarecept

2017-08-18 Information om Cyclomydril ögondroppar

Bildspelspresentation av KomHIT Flykting att använda på din arbetsplats

2017-08-18 Information om Eusaprim 18mg/ml+80mg/ml infusionsvätska

Få ångrar könskorrigering

2017-08-17 Information om Lorazepam 4mg/ml injektion

Samtal om levnadsvanor

Vårdrelaterade infektioner - ny regional webbutbildning

Delta i Karin Boyes minneslopp och bidra till suicidpreventivt arbete

Jämlik vård och hälsa, publikation från Svensk sjuksköterskeförening

Primärvårdsdagen 2017

Information om forcera utbytet av framgafflar på rollator Futura

Kunskapscentrum för jämlik vård i Almedalen 2017

KomHIT Flyktings tips till semestervikarier!

Socialstyrelsen har nu startat en hemsida om sprututbytesverksamhet

KomHIT Flykting och FTV i Vänersborg tillverkar tandvårdsmaterial

Fortsatt hög användning av antibiotika i Västra Götalandsregionen, men antal recept minskar

2017-06-22 Uppdaterat sortiment i Hamlet

The health needs of women are being overlooked

2017-06-20 Läkemedelskomitténs Nyhetsbrev om förväxlingsrisk

Anmäl dig till kurs i FRAM

2017-06-19 Information om Oculentum simplex APL, ögonsalva

Ständig uppdatering av bilder i bildstod.se

2017-06-15 Information vacciner DiTekiBooster/Boostrix

Sveriges kommuner och landstings kontaktpersonsmöte för patientsäkerhet ägde rum den 23 maj

Inbjudan till forskarmingel

KomHIT Flykting gästar Minclusion - konferens för integration med mobilen

2017-06-09 Nyhetsbrev Läkemedelskomittén-Pemetrexed Fresenius Kabi ersätter Alimta

Regional Stramadag för primärvård ägde rum den 3 maj

Hälsolitteracitet - en kommunikativ utmaning för hälso- och sjukvården

Kommissionen för jämlik hälsa lämnar slutbetänkande

Nationell konferens om suicidprevention 12-13 september

Pris till den regionala suicidpreventiva kampanjen Steg för livet

2017-06-05 Uppdaterat sortiment i Hamlet

KomHIT Flykting inspirerar europeiska sjukhus

Fler fall av mässling i Fyrbodal

Ny studie: Bildmaterial underlättar kommunikation med patienter

Mässling i Fyrbodal

Translation slam med KomHIT Flykting på Vetenskapsfestivalen

2017-05-17 Information Lorazepam 4mg/ml injektion

Välkommen att anmäla dig till en temadag om vårdgivarens hantering av patientklagomål

2017-05-15 Uppdaterat sortiment i Hamlet

Engelsk textning på KomHIT Flyktings informationsfilm

2017-05-10 Information om Addex-Natriumklorid

Nyheter Sortimentsrådet Läkemedel

Fortfarande drabbas många patienter av vårdskador

Nytt kommunikationsstöd för vårdpersonal som begär avföringsprov

Ny årsrapport om Nitha

Ny webbsida för samlat stöd inom patientsäkerhet

Stort intresse för KomHIT Flykting på Barnrättsdagarna

Statistik över antibiotikarecept i Västra Götaland kvartal 1 2017

Skrift om sexualitet och demenssjukdom

Förstå mig rätt på The International Forum on Quality and Safety in Healthcare

Missförstånd vanliga mellan patient och vårdpersonal

Resultat av punktprevalensmätning (PPM) trycksår vecka 10 i slutenvården

Ökad användning av antibiotika på sjukhus i Västra Götalandsregionen

Upptäcka skador i vården

Hitta till Crystal Reports!

Regional Stramadag för primärvården

2017-04-05 Nyhetsbrev Oralovite

2017-04-04 Uppdaterat sortiment i Hamlet

2017-03-29 Information om Cedax 36mg/ml, oral suspension

2017-03-21 Information om förvaringstid för infusionspåsar i värmeskåp

2017-03-16 Information om vaccin Rabipur 2.5IE/ml

Datum spikade för åtta delregionala kickoffer

Nytt timpris gällande tjänster (19 januari 2017)

Förändrat sätt att bekosta utbildning inom basutbudet (2 januari 2017)

Ändringar i Handboken (1december 2017)

Ändringar i Handboken

Strama quiz 2017

Ny patientsäkerhetsberättelse

Hjälper könsdysforiker att hitta sig själva

Långt ifrån alla anser att vården är jämlik

Patientlagens effekter sågas av myndighet: ”Duger inte”

Stramas självdeklaration för 2017

Glädjande Strama-insatser i primärvården

Avtalets åtta vägledande patientfall finns nu tillgängliga här på webben

Minifall

2017-03-06 Information om Haldol 5mg/ml injektionsvätska

2017-03-03 Information om Pantoprazol Actavis 40mg, pulver till injektionsvätska

2017-03-03 Information om Piperacillin/Tazobactam

Här samlas alla områdenas publicerade nyheter.

Senast uppdaterad: 2017-03-31 13:07