Nyheter

Nyheter vårdgivarwebben

2017-07-18 Information om Peditrace

Primärvårdsdagen 2017

Information om forcera utbytet av framgafflar på rollator Futura

Kunskapscentrum för jämlik vård i Almedalen 2017

KomHIT Flyktings tips till semestervikarier!

Socialstyrelsen har nu startat en hemsida om sprututbytesverksamhet

KomHIT Flykting och FTV i Vänersborg tillverkar tandvårdsmaterial

Fortsatt hög användning av antibiotika i Västra Götalandsregionen, men antal recept minskar

2017-06-22 Uppdaterat sortiment i Hamlet

The health needs of women are being overlooked

2017-06-20 Läkemedelskomitténs Nyhetsbrev om förväxlingsrisk

Anmäl dig till kurs i FRAM

2017-06-19 Information om Oculentum simplex APL, ögonsalva

Ständig uppdatering av bilder i bildstod.se

2017-06-15 Information vacciner DiTekiBooster/Boostrix

Sveriges kommuner och landstings kontaktpersonsmöte för patientsäkerhet ägde rum den 23 maj

Inbjudan till forskarmingel

2017-06-12 Information om Eusaprim, koncentrat till infusionsvätska

KomHIT Flykting gästar Minclusion - konferens för integration med mobilen

2017-06-09 Nyhetsbrev Läkemedelskomittén-Pemetrexed Fresenius Kabi ersätter Alimta

Regional Stramadag för primärvård ägde rum den 3 maj

Hälsolitteracitet - en kommunikativ utmaning för hälso- och sjukvården

Kommissionen för jämlik hälsa lämnar slutbetänkande

Nationell konferens om suicidprevention 12-13 september

Pris till den regionala suicidpreventiva kampanjen Steg för livet

2017-06-05 Uppdaterat sortiment i Hamlet

KomHIT Flykting inspirerar europeiska sjukhus

Fler fall av mässling i Fyrbodal

Ny studie: Bildmaterial underlättar kommunikation med patienter

Mässling i Fyrbodal

Translation slam med KomHIT Flykting på Vetenskapsfestivalen

2017-05-17 Information Lorazepam 4mg/ml injektion

Välkommen att anmäla dig till en temadag om vårdgivarens hantering av patientklagomål

2017-05-15 Uppdaterat sortiment i Hamlet

Engelsk textning på KomHIT Flyktings informationsfilm

2017-05-10 Information om Addex-Natriumklorid

Nyheter Sortimentsrådet Läkemedel

Fortfarande drabbas många patienter av vårdskador

Nytt kommunikationsstöd för vårdpersonal som begär avföringsprov

Ny årsrapport om Nitha

Ny webbsida för samlat stöd inom patientsäkerhet

Stort intresse för KomHIT Flykting på Barnrättsdagarna

Statistik över antibiotikarecept i Västra Götaland kvartal 1 2017

Skrift om sexualitet och demenssjukdom

Förstå mig rätt på The International Forum on Quality and Safety in Healthcare

Missförstånd vanliga mellan patient och vårdpersonal

Resultat av punktprevalensmätning (PPM) trycksår vecka 10 i slutenvården

Ökad användning av antibiotika på sjukhus i Västra Götalandsregionen

Upptäcka skador i vården

Hitta till Crystal Reports!

Regional Stramadag för primärvården

2017-04-05 Nyhetsbrev Oralovite

2017-04-04 Uppdaterat sortiment i Hamlet

2017-03-29 Information om Cedax 36mg/ml, oral suspension

2017-03-21 Information om förvaringstid för infusionspåsar i värmeskåp

2017-03-16 Information om vaccin Rabipur 2.5IE/ml

Datum spikade för åtta delregionala kickoffer

Nationell konferens om kliniska studier 7-8 september

Nytt timpris gällande tjänster (19 januari 2017)

Förändrat sätt att bekosta utbildning inom basutbudet (2 januari 2017)

Ändringar i Handboken (1december 2017)

Ändringar i Handboken

Strama quiz 2017

Ny patientsäkerhetsberättelse

Hjälper könsdysforiker att hitta sig själva

Långt ifrån alla anser att vården är jämlik

Patientlagens effekter sågas av myndighet: ”Duger inte”

Stramas självdeklaration för 2017

Glädjande Strama-insatser i primärvården

Avtalets åtta vägledande patientfall finns nu tillgängliga här på webben

Minifall

2017-03-06 Information om Haldol 5mg/ml injektionsvätska

2017-03-03 Information om Pantoprazol Actavis 40mg, pulver till injektionsvätska

2017-03-03 Information om Piperacillin/Tazobactam

2017-03-02 Uppdaterat sortiment i Hamlet

Ny vaccinprislista from 1 februari

Kostnadsfria preventivmedel för unga tom 20 år

Avgiftsfria besök i öppenvården för patienter fyllda 85 år

Kostnadsuppräkning av taxor vid intygsskrivning

Vägledande patientfall blir startskottet för implementeringen av nya Hälso- och sjukvårdsavtalet

2017-02-21 Information om Rheomacrodex

2017-02-10 Uppdaterat sortiment i Hamlet

2017-02-09 Information om Cedax

2017-02-03 Information om Haldol injektion

2017-02-01 Nyhetsbrev Läkemedelskommittén, Upphandling 2017

2017-02-01 Information om Cefadroxil 100mg/ml, oral lösning

Hälso- och sjukvårdsavtalet beslutat i regionfullmäktige

Ny statistik över antibiotikarecept

2017-01-24 Information om Addex-Magnesium 1mmol/ml

2017-01-23 Nya upphandlade läkemedel

2017-01-13 Information om vaccin Rabipur/Verorab

2017-01-04 Uppdaterat sortiment i Hamlet

2017-01-04 Information om Rhinox 0,1mg/ml näsdroppar

2017-01-03 Information om Tuberculin PPD RT 23 SSI injektionslösning 2T.U./0,1ml

2016-12-22 Information om Dextraner

2016-12-07 Information om Relenza 5mg/dos

2016-12-07 Information om L-Thyroxin 0,5mg/5ml

Det politiska samrådsorganet, SRO, ställer sig bakom nytt Hälso- och sjukvårdsavtal

2016-10-19 Uppdaterad information om alternativa läkemedel till Xylocain viskös

Synpunktsrundan är avslutad och i november tar beslutsprocessen vid

Här samlas alla områdenas publicerade nyheter.

Senast uppdaterad: 2017-03-31 13:07