Kostnadsfri utbildning i samtal om levnadsvanor

Samtal om levandsvanor - motivera till förändring är en kostnadsfri utbildning för medarbetare inom hälso- och sjukvården. Syftet är att ge strategier och verktyg för att i det dagliga arbetet bli mer bekväm med att samtala och motivera patienter att ändra sina levnadsvanor. Utbildningen omfattar två halvdagar i antingen Borås, Göteborg, Trollhättan eller Skövde.

Inbjudan: Samtal om levnadsvanor - motivera till förändring

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:18