Utbildningar

Nedan visas en del av de utbildningar som finns i regionkalendern för dig som arbetar inom vård och hälsa. I menyn kan du läsa om utbildningar inom specifika områden och webbutbildningar.

VGR akademin och PLUS

VGR Akademin samordnar frågor om kompetensutveckling för alla medarbetare i Västra Götalandsregionen. Vi vänder oss också till de privata vårdgivare som har avtal med Västra Götalandsregionen.

VGR Akademin

PLUS står för Program för Lärande och Utveckling i Svensk hälso- och sjukvård för utlandsutbildad personal.

PLUS

Från regionkalendern: utbildningar inom vård

22
nov

Vårdhygien grundkurs för personal i slutenvård

Starttid:
23
nov

Kostnadseffektiv behandling vid astma och KOL

Starttid:
23
nov

Bli en antibiotikasmart doktor!

Starttid:
24
nov

Områdesträff: Tema Anknytning

Starttid:
27
nov

STI-smittspårning Fortsättningskurs med jurist

Starttid:
27
nov

Utbildning för provtagare

Starttid:
Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:31