METIS för ST-läkare

METIS = mer teori i ST. Begreppet METIS avser både ett pedagogiskt format och att kurserna ges utifrån det regionala och nationella nätverket METIS.

Genom METIS har du som ST-läkare inom psykiatrin ett komplett kursutbud som ger dig kliniska relevanta färdigheter och rustar dig att bli specialistläkare.

METIS-kurser som arrangeras av regionalt kansli VT 2018

Ansökningsperiod för kurser som arrangeras på våren är generellt året före under tid 1 september till och med 1 oktober, kurs kan vid behov ha förlängd ansökningstid. Ansökan görs centralt via kurskatalogen. Vid frågor om eventuella restplatser eller liknande var god kontakta VGR METIS kansli.

METIS-kurser som arrangeras av regionalt kansli HT 2018

  • BUP för VUP, kursmötesdagar 180919-180921
  • Psykiatrisk juridik, kursmötesdagar 180926-180928
  • Psykiatrisk diagnostik, kursmötesdagar 181008-181010
  • Rättspsykiatri, kursmötesdagar 181017-181019
  • Neuropsykiatri, kursmötesdagar 181107-181109
  • Akutpsykiatri, kursmötesdagar 181114-181116

Ansökningsperiod för kurser som arrangeras på hösten är generellt 1 april till 1 maj (samma år), kurs kan vid behov ha förlängd ansökningstid. Ansökan görs centralt via kurskatalogen

Läs mer

  Nationella centrala METIS-kansliet - här finns hela METIS kursutbud och via dess sida och här kan du nå kurskatalogen och söka alla METIS-kurser

Regionalt METIS kansli VGR:

Funktionsbrevlåda: E-postadress

Ann-Kristin Antonsson

Adm koordinator
Telefonnummer
E-post

Rajna Knez

Medicinsk rådgivare METIS
E-post
Senast uppdaterad: 2018-02-07 08:10