Webbutbildningar

Här finns centrala webbutbildningar för dig som arbetar inom hälso- och sjukvård.

Barn som anhöriga – Våga fråga!

Bemötande av personer med funktionsnedsättning – regional utbildning

Levnadsvanor

Nationella självskadeprojektet - Utbildningar för att bättre förstå och bemöta ett komplext beteende

SPiSS - utbildning i suicidprevention

Senast uppdaterad: 2018-03-19 14:35