Astma/KOL

Inom ramen för SKL:s uppdrag att samordna processer och funktioner för kunskapsstöd och systematiskt förbättringsarbete har, på uppdrag av NSK regiongrupp och det nationella programråden för astma/KOL, triangelrevision utvecklats som en metod för systematiskt förbättringsarbete för bland annat specialiserad öppenvård av patienter med KOL.

Kriterier för God Astma och KOL-vård

Frågeformulär Astma/KOL - primärvård

Frågeformulär Astma/KOL - slutenvård

Utvärderingsmatris

Roller och ansvar

Kontaktlista

Så här går det till

För intresseanmälan att medverka i triangelrevision kan kontakt tas med:

Claes Gustafsson, E-postadress

Agneta Patriksson, E-postadress

Senast uppdaterad: 2017-11-30 11:48