Presentationer

Filmer

Kan vårdsamordnare psykisk ohälsa vara en framgångsrik modell inom primärvården?
Följande filmer är inspelade vid seminariet 2016-11-17.

Rollspel patientmöte: Varför söker Calle på vårdcentralen?
Rut Nilsson, Vårdsamordnare psykisk ohälsa vårdcentralen Silentzvägen Uddevalla & Kalle Sterner skådespelare.

Metodutveckling inom VGR –Vilka erfarenheter har dragits? Fallgropar och framgångsfaktorer.
Åsa Porathe & Christina Ramnfors projektledare, Vårdsamordnare psykisk ohälsa. Koncernstab Hälso- och sjukvård. Koncernkontoret Västra Götalandsregionen.

Implementering - Möte forskning och praktik.
Lars Wallin, professor i omvårdnad med inriktning implementeringsforskning vid Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Högskolan Dalarna.

Utmaningar att möta psykisk ohälsa i ett mångkulturellt område.
Ahman Bajazidi, Verksamhetschef Närhälsan Lövgärdet Göteborg.

Bildspel

Powerpoint presentationer från seminariet 2016-11-17

Implementering - möte forskning och praktik
Lars Wallin, professor i omvårdnad med inriktning implementeringsforskning vid Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Högskolan Dalarna.

Metodutveckling inom VGR –Vilka erfarenheter har dragits? Fallgropar och framgångsfaktorer.
Åsa Porathe & Christina Ramnfors, projektledare Vårdsamordnare psykisk ohälsa. Koncernstab Hälso- och sjukvård. Koncernkontoret Västra Götalandsregionen.

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:29