Presentationer

Filmer

Seminarie 2016-11-17

Kan vårdsamordnare psykisk ohälsa vara en framgångsrik modell inom primärvården?
Följande filmer är inspelade vid seminariet

Rollspel patientmöte: Varför söker Calle på vårdcentralen?
Rut Nilsson, Vårdsamordnare psykisk ohälsa vårdcentralen Silentzvägen Uddevalla & Kalle Sterner skådespelare.

Implementering - Möte forskning och praktik.
Lars Wallin, professor i omvårdnad med inriktning implementeringsforskning vid Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Högskolan Dalarna.

Bildspel

2017-09-27 - Nationell primärvårdskonferens, Stockholm

Kan vårdsamordnare psykisk ohälsa vara en framgångsrik modell på vårdcentraler för patienter med psykisk ohälsa?

 

2016-11-17 - Seminarie: Kan vårdsamordnare psykisk ohälsa vara en framgångsrik modell inom primärvården?

Implementering - möte forskning och praktik
Lars Wallin, professor i omvårdnad med inriktning implementeringsforskning vid Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Högskolan Dalarna.

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:29