Aktuellt

Pågående vetenskaplig utvärdering visar på goda resultat av insats av vårdsamordnare. I remissversionen Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom omnämns funktionen Vårdsamordnare psykisk ohälsa som insats.

Nyhetsbrev VG-PV oktober 2017. Erbjudande till nya vårdcentraler att delta i utvecklingsarbetet. 

Nästa utbildning 7.5 hp för Vårdsamordnare psykisk ohälsa blir vårterminen 2018. Tider för utbildningen: 30/1 och 31/1, 6/2, 10/4, 8/5 samt examination den 27/9. Utöver dessa datum tillkommer tre dagar med metodstöd under 2018.

Aktuella vårdcentraler i Västra Götalandsregionen

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:29