Aktuellt

Vetenskaplig utvärdering visar på goda resultat av insats av vårdsamordnare. I Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom omnämns funktionen Vårdsamordnare psykisk ohälsa som insats.

Nästa utbildningstillfälle 7.5 hp för Vårdsamordnare psykisk ohälsa planeras till hösten 2018. Datum för utbildningen samt examinationsdatum kommer att meddelas här inom kort. Utöver utbildningsdagarna tillkommer en dag med med metodstöd under hösten.

Aktuella vårdcentraler i Västra Götalandsregionen

Senast uppdaterad: 2018-02-14 15:06