Bättre arbetsmiljö

Mer tid till värdeskapande aktiviteter för patienten

Vi ska höja användarvänligheten med den nya vårdinformationsmiljön. Det kommer att ge bättre överblick och tillgång till rätt information. Det innebär minskad dubbeldokumentation och eliminering av kompensatoriska arbetsuppgifter. På så vis blir det mer tid till värdeskapande aktiviteter för pateinten.


Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:20