Förbättrat ledningsstöd

Effektiv resursanvändning

Med korrekt, aktuell och tillgänglig data som stöd för beslut möjliggörs ständig förbättring av verksamhetens kvalitet och effektivitet. Stöd i arbetet med planering, prioritering och styrning utökas och vi få bättre förmåga att mäta och följa upp verksamheten. Då kan vi använda våra resurser mer effektivt.


Senast uppdaterad: 2017-08-16 13:52