Höjd vårdkvalitet och patientsäkerhet

Strukturerad & lättillgänglig information

Med standardiserade processer, termer och begrepp blir tillgången till fullständiga journaluppgifterbättre. Det ger ökad tillgång till evidensbaserat beslutstöd för medarbetare i vården. Det blir lättare att införa ny kunskap och nya behandlingsriktlinjer i verksamheten när informationen är strukturerad och lättillgänglig.

Samverkan

Vi ska möjliggöra bredare och enklare samverkan mellan vårdgivare och vårdnivåer. Vi ska förbättra möjligheterna att utveckla vården genom närmare samarbete med forskning, utbildning och innovatörer.


Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:20